Schönlein-Henoch Purpura: Klassifisering

Schönlein-Henoch purpura er klassifisert som følger:

Håndgripelig (håndgripelig) purpura (liten flekkete kapillær blødning i hud, subkutant vev eller slimhinner) eller petekkier (finn blødning av hud eller slimhinner; betraktet som et obligatorisk kriterium), hovedsakelig av bena pluss ett av følgende kriterier (følsomhet (prosentandel av syke pasienter der sykdommen oppdages ved bruk av prosedyren, dvs. dvs. et positivt funn forekommer) 100%, spesifisitet (sannsynlighet at faktisk friske individer som ikke har den aktuelle sykdommen også blir oppdaget som sunne i testen)

 1. Magesmerter - diffus akutt debut, kolikkaktig.
  • Mulig ytterligere manifestasjon:
   • invagination (invaginasjon av en del av tarmen i den aboralt etterfølgende delen av tarmen).
   • Melena (blod i avføringen)
 2. Histopatologisk (fint vev):
  • Typisk leukocytoklast vaskulitt med overveiende IgA-avsetninger eller proliferativ glomerulonefritt med overveiende IgA-forekomster.
 3. Gikt (leddbetennelse) eller artralgi (leddsmerter) - akutt utbrudd.
 4. Nyreengasjement (nyreengasjement)
  • Proteinuri (økt utskillelse av protein i urinen:> 0.3 g / 24 timer) eller> 30 mmol / mg albumin / kreatininforhold i spontan morgenurin
  • Hematuri (blod i urinen) eller erytrocyttflasken (> 5 / ansikts) eller erytrocytter (røde blodlegemer) ≥ 2 + i urinstikk.

I henhold til ACR * -kriteriene anses Schönlein-Henoch purpura som bekreftet når to av følgende kriterier fire kriterier er oppfylt:

 • Håndgripelig (håndgripelig) purpura
 • Alder av manifestasjon <20 år
 • Tarmkolikk
 • Histologisk bevis for granulocytter (som tilhører de hvite blodcellene) i vaskulærveggen i arterioler (små arterier som ligger bak arteriene og foran kapillærene i blodet)

* American College of Reumatology (ACR)