Semaglutid for vekttap og diabetes

Hva er semaglutid og hvordan virker det?

Semaglutid etterligner kroppens eget hormon glukagon-lignende peptid (GLP-1) og binder seg til dets dockingsteder (reseptorer). Virkestoffet tilhører derfor gruppen GLP-1-reseptoragonister, eller GLP-1-RA for kort.

Semaglutid får bukspyttkjertelen til å produsere og frigjøre mer insulin. Som et resultat av insulinet absorberer kroppens celler mer sukker (glukose) fra blodet og blodsukkernivået synker. Semaglutid forsinker også tømmingen av magen. På denne måten kommer karbohydratet (“sukkeret”) i maten saktere inn i blodet.

Under vekttap spiller effekter i hjernen en spesielt viktig rolle. Semaglutid virker der i hypothalamus og hjernestammen, hvor matinntaket er kontrollert. Det øker metthetsfølelsen og reduserer samtidig sultfølelsen.

Hjerte- og nyrebeskyttelse

Studier viser at semaglutid og andre GLP-1-reseptoragonister er gunstige for hjertet og nyrene. De reduserer risikoen for plutselige hjerte- og karsykdommer (f.eks. hjerteinfarkt, hjerneslag) og beskytter nyrene og blodårene.

Opptak, nedbrytning og utskillelse

Når brukes semaglutid?

Semaglutid brukes til voksne med type 2 diabetes for å senke blodsukkeret. Dette kan gjøres enten alene (monoterapi) eller i kombinasjon med andre antidiabetika.

Semaglutid brukes også hos (alvorlig) overvektige pasienter for å støtte vekttap. Virkestoffet er godkjent for dette fra en kroppsmasseindeks (BMI) på 30. Ved eksisterende risikofaktorer (inkludert diabetes eller koronar hjertesykdom) kan semaglutid brukes fra en BMI på 27.

Viktig: Helseforsikringsselskapet dekker behandlingskostnadene for diabetes. Men hvis semaglutid skal brukes til vekttap, kan legen kun skrive ut en privat resept. Kostnadene må derfor betales av pasienten selv, med mindre hans private helseforsikring dekker det.

Hvordan få medisiner med semaglutid

Preparater som inneholder semaglutid krever resept i Tyskland, Østerrike og Sveits. Du kan få medisinen med gyldig resept på apotek.

Semaglutid for overvekt og fedme er allerede godkjent av European Medicines Agency (EMA). Det tilsvarende preparatet er imidlertid ennå ikke på markedet i noen av de tre landene.

Hva er bivirkningene av semaglutid?

Bivirkninger av semaglutid påvirker hovedsakelig mage-tarmkanalen. Mer enn én av ti personer rapporterer om plager som magesmerter, kvalme, diaré eller forstoppelse og andre fordøyelsesproblemer i løpet av den første til to ukene. Betent mageslimhinne og halsbrann er også mulig.

Gastrointestinale plager oppstår hovedsakelig i begynnelsen av behandlingen eller etter doseøkninger. Disse bivirkningene forsvinner vanligvis av seg selv etter en tid.

Semaglutid fremmer også gallestein. Som et resultat kan galleblæren bli betent hos noen individer. I tillegg lider personer som tar semaglutid-injeksjoner av og til av akutt pankreatitt. Denne bivirkningen var mindre vanlig med tablettformen. Snakk med en lege hvis du opplever plutselige smerter i øvre del av magen.

I studiene om bivirkninger av semaglutid, klaget behandlede individer også svært ofte over hodepine. De følte seg også ofte utslitte. Svimmelhet kan også forekomme hyppig med semaglutid.

En annen bivirkning er hårtap. Imidlertid var hårtap for det meste mildt i studier og ble bedre i løpet av behandlingen. Når noen injiserer seg selv med semaglutid, oppstår det av og til reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. rødhet). Noen pasienter har også allergiske reaksjoner på semaglutid. I sjeldne tilfeller er disse reaksjonene alvorlige (anafylaksi).

Hvis diabetes har skadet netthinnen (diabetisk retinopati), er komplikasjoner mer sannsynlig under semaglutid (f.eks. blødning i glasslegemet). Dette er observert i det minste hos pasienter som injiserte insulin samtidig. Pasienter med netthinnesykdommer som bruker insulin og semaglutid bør derfor snarest gå til regelmessige oftalmologiske kontroller.

For andre bivirkninger, se pakningsvedlegget til semaglutid-medisinen din. Snakk med legen din eller apoteket dersom du merker eller mistenker bivirkninger.

Hvordan semaglutid brukes

Som en injeksjon injiseres semaglutid under huden (subkutant) av pasientene selv en gang i uken. Injeksjonen kan gis i magen, overarmen eller låret uavhengig av måltider. Behandlingen starter vanligvis med en ukentlig dose på 0.25 milligram. Dosen øker deretter gradvis med intervaller på minst én måned hver. Dette reduserer uønskede gastrointestinale symptomer. Måldosen i diabetesbehandling er maksimalt to milligram; for semaglutid for vekttap, 2.4 milligram.

Semaglutid er den første GLP-1-reseptoragonisten også godkjent i tablettform. Pasienter svelger tablettene fastende med en slurk vann. Til slutt bør de vente minst en halvtime før de drikker eller spiser noe. Dosen av tablettene økes også gradvis hver måned fra tre til syv milligram daglig og til 14 milligram om nødvendig.

Semaglutid i tablettform er ennå ikke på markedet i alle land (f.eks. Tyskland og Østerrike). I tablettform er den heller ikke godkjent for vektreduksjon.

Når bør semaglutid ikke brukes?

  • hvis du er overfølsom eller allergisk overfor virkestoffet eller andre komponenter i semaglutidmedisinen,
  • @ under graviditet og amming,
  • @ hos barn og ungdom under 18 år, da ingen studiedata er tilgjengelig for dem.

Pasienter som har aktuelle problemer på grunn av diabetisk retinal sykdom er også bedre å ikke ta semaglutid. Ellers er det fare for alvorlige komplikasjoner. Semaglutid er heller ikke egnet for pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Legemiddelinteraksjoner

Pasienter som tar antikoagulantia samtidig, er best å se på at blodet koagulerer når de bruker semaglutid som en injeksjon. Om nødvendig bør pasienter først få sjekket koagulasjonsverdiene i laboratoriet.

Hvis semaglutid tas i tablettform og skjoldbruskhormoner tas samtidig, er regelmessig overvåking av skjoldbruskkjertelnivået tilrådelig.

Semaglutid forsinker gastrisk tømming. Dette kan påvirke absorpsjonen av medisiner som tas samtidig. Informer derfor alltid legen din om alle medisiner du tar. Dette vil tillate ham å være spesielt oppmerksom på effekten av hver medisin.

Graviditet og amming

Gravide kvinner bør ikke bruke semaglutid. Hvis du blir gravid, må du slutte med semaglutid. Dette gjelder også dersom du ønsker å få barn. Siden det tar litt tid før kroppen bryter ned virkestoffet, bør det gå minst to måneder mellom seponering og planlagt graviditet.

Viktig: Kontakt legen din dersom du bruker semaglutid og ønsker å bli gravid. Han/hun vil diskutere en ny terapi med deg. Så lenge du bruker semaglutid, er det tilrådelig å bruke sikker prevensjon. Og det er best å gjøre dette i minst to måneder etter at du har sluttet å ta det i samråd med legen din.

Semaglutid bør heller ikke brukes mens du ammer. Studier på rotter viser at virkestoffet går over i morsmelk. Eksperter kan ikke utelukke at dette kan ha en negativ effekt på barnet.