Helvetesild (Herpes Zoster): Forebygging

Per mars 2018 er en adjuvansert totalenhetsvaksine (som inneholder glykoprotein E av patogenet) godkjent for forebygging av herpes zoster (HZ) og postherpetisk nevralgi (PHN) hos personer 50 år og eldre. Dette har høy beskyttelseseffekt selv i eldre aldersgrupper og har i tillegg til god sikkerhet en lengre beskyttelsesvarighet (minst 10 år).

Vaksinasjonen er en standard og angitt vaksinasjon i Tyskland.

For forebygging av herpes zoster, må det også tas hensyn til å redusere risikofaktorer.

Behavioral risikofaktorer (= økt risiko for zoster).

  • Forbruk av sentralstimulerende midler
    • Alkohol
    • Tobakk (røyking, passiv røyking)
  • Overvekt (BMI ≥ 25; fedme).