Skulder sirkler

“Cervical ryggrad - skulder sirkler” Lig på en matte i liggende stilling. I utgangsposisjonen peker håndflatene mot gulvet og føttene er oppe. Vend håndflatene utover og trekk skulderbladene sammen.

Trykk på gulvet samtidig med skulderbladene. Gjenta denne bevegelsen 10 ganger. Fortsett med neste øvelse for BWS