Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): Interaksjoner

Det er moderate interaksjoner mellom silymarin og narkotika som metaboliseres (metaboliseres) i leveren via cytokromer P450 2C9. Samtidig bruk av silymarin og disse narkotika kan redusere sammenbruddet og øke effekten og bivirkningene. Videre er det interaksjoner mellom mariatistel og glukuronidert narkotika. I dette tilfellet kan effekten av legemidlene også reduseres. Silymarin har en mindre effekt på østrogener ved å redusere effektiviteten til disse hormoner. Virkningen av kolesterol-nedsettende medisiner kan også bli svekket av samtidig inntak av silymarin. Disse interaksjoner kan forekomme i doser på 140 mg silymarin eller 5 g til 10 g mariatistel. Derfor, på grunn av den høye dosen, er disse interaksjonene mindre klinisk relevante.