Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): Sikkerhetsevaluering

Nei skadevirkninger har blitt rapportert i kliniske intervensjonsstudier utført til dags dato. I dyreforsøk har oralt inntak på maksimalt 2,500 til 5,000 mg / kg silymarin vist seg å være ikke-giftig og symptomfri. Forsiktighet bør utvises i tilfeller av overfølsomhet overfor den aktive ingrediensen og andre planter av slekten Asteraceae (eller Compositae; tusenfrydfamilien) I mangel av tilstrekkelige data angående sikkerhet og effekt, bør silymarin ikke tas av gravide, ammende mødre og barn og ungdom under 18 år.