Idrettsmedisinsk kontroll

Spørsmålet (anamnese)

Her spør legen om tidligere sykdommer (f.eks. tidligere hjerteinfarkt), eksisterende plager og sykdommer og aktuelle behandlinger. I tillegg spør legen om noen er en fullstendig sportsnybegynner eller var eller allerede er aktiv i sport (hvis ja, i hvilken grad?).

Stresstesten

Stresstesten utføres vanligvis i form av sykkelergometri med stress-EKG og blodtrykksmåling. For en meningsfull test må belastningen økes til subjektiv utmattelse. Ved ergometri undersøkes også blodtrykk og arbeids-EKG for patologiske endringer, som for eksempel høyt blodtrykk, hjertearytmier eller tegn på innsnevring av koronararteriene (CHD).

Undersøkelser for forebyggende helsehjelp

Avhengig av planlagt anstrengelse, alder og tidligere anamnese til pasienten, kan den idrettsmedisinske kontrollen omfatte ytterligere tekniske undersøkelser, som lungefunksjonsprøve (spirometri) eller ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi). I noen tilfeller vil legen også sørge for røntgenundersøkelse, datatomografi eller MR.

Vurdering av treningsstatus

Vurderingen er basert på resultatet av ergometri. Individuell ytelse sammenlignes med en normal verdi utledet ved hjelp av tabeller over kjønn, høyde, vekt og alder. Treningsbetingelsen uttrykkes derfor i prosent, for eksempel 130 prosent eller kun 85 prosent av normalverdien. Treningsstatus kan brukes til å vurdere om kondisjon er tilstrekkelig for personlige planer og mål (for eksempel for en maratontid under fire timer eller for en større trekkingtur).

Vurdering av kvalitet på tidligere opplæring

Oppretting av et individuelt treningsprogram

Treningsprogrammet inneholder den personlige treningspulsen, informasjon om individuelt passende treningsvolum for treningsstart samt de systematiske økningene i treningsvolumet frem til det personlige treningsmålet er nådd. Dette kan være et program som varer i flere måneder eller til og med flere år.