Stress uten grunn | Stress - Blir du også påvirket av det?

Stress uten grunn

Hvis pasienter klager over stress uten klare grunner, bør binyrebarken alltid betraktes som en mulig utløser for stresssymptomene. Som allerede angitt, produserer binyrebarken hormoner som frigjøres i økte mengder i stresssituasjoner. Så hvis binyrebarken påvirkes av en sykdomsrelatert funksjonell lidelse, er det mulig at den økte hormoner frigjøres eller hormonet kortisol, som forårsaker en negativ tilbakemelding for frigjøring av adrenalin, noradrenalin og dopamin (dvs. når kroppen bestemmer at en tilstrekkelig mengde av disse hormoner er tilstede, sender den ut kortisol for å stoppe frigjøringen av hormonene.

Kortisol er derfor en slags stressregulator). Hvis det er et problem i dette systemet, kan dette føre til stressymptomer, som vanligvis oppstår uten noen åpenbar grunn. En annen mulighet er at den berørte personen allerede har levd med stresset i lang tid.

Vanligvis oppstår permanent stress i 3 faser:

  1. I den innledende fasen er vi fortsatt ekstremt effektive i stressende situasjoner, og kroppen fungerer i full fart.
  2. Den neste fasen er en slags tilpasningsfase der kroppen allerede har blitt vant til konstant stress og konstant alarm. Stressende situasjoner, blir muligens ikke lenger oppfattet av kroppen som sådan.
  3. I tredje fase er det alvorlig utmattelse, og mange av stressymptomene kan oppstå samtidig. For de berørte kan det være at den faktiske stressituasjonen var for lenge siden, og det er faktisk ingen grunn for stresset for øyeblikket.

Stresstest

Stresstesten ble utviklet av to leger fra University of Mainz for å teste det individuelle stressnivået til hver person som en del av forebyggende medisinske kontroller. Testen består av en serie spørsmål der pasientene supplere legens medisinske diagnose gjennom egenevaluering og egenvurdering. Testen er generelt delt inn i tre seksjoner.

Basert på resultatene, kan legen deretter stille en endelig diagnose og ta nødvendige tiltak om nødvendig.

  1. Den første delen diskuterer potensial stressfaktorer eller byrder. Legen stiller spørsmål som “Har du følelsen av at du takler arbeidsmengden din?
  2. Den andre delen omhandler konsekvenser av stress. Legen spør for eksempel om den berørte personen føler seg begrenset på noen måte i sitt daglige liv.
  3. Den tredje delen av testen tar for seg hvordan vedkommende reagerer og takler stress selv i stressende situasjoner.