Sammendrag | Øvelser mot migrene - Det hjelper!

Oppsummering

Alt i alt kan gode resultater oppnås ved å utføre spesifikke øvelser i migrene behandling. De berørte personene er således i stand til å hjelpe seg selv når en migrene angrep er nært forestående så vel som i akutte tilfeller, og å iverksette passende mottiltak gjennom øvelsene, der smerte er betydelig lettet og forekomsten av migreneanfall kan reduseres generelt. Hvis du er usikker på hvilke øvelser som passer best for din situasjon, snakk med lege eller fysioterapeut, som deretter kan fortsette å demonstrere riktig utførelse.