Sammendrag | Øvelser for ankyloserende spondylitt

Oppsummering

På grunn av allsidigheten til ankyloserende spondylitt, er det vanskelig å gi en nøyaktig prognose for sykdomsforløpet. Siden årsaken ikke er klart definert og ingen motgift er kjent, anses sykdommen som uhelbredelig. Konsekvent fysioterapeutisk pleie og tilpasning til hverdagen samt god utdannelse for berørte pasienter gjør det mulig for mange å leve godt med sykdommen.

Som med de fleste sykdommer, jo tidligere behandling kan startes, jo bedre er utsiktene for et godt terapeutisk resultat. Så hvis du oppdager tegn på sykdommen, må du sjekke dem av en erfaren lege for å være på den sikre siden.