Sammendrag | Øvelser for astma

Oppsummering

Oppsummert kan det sies at øvelser for behandling av astma er en fornuftig og nyttig supplere til medikamentell behandling. De hjelper pasientene med å bedre takle sykdommen og å kunne gripe inn selv i tilfelle et akutt astmaanfall. Gjennom pusteøvelsene som er lært i terapien, får de litt kontroll over kroppen sin