Sammendrag | Øvelser for muskeldystrofi

Oppsummering

Siden det ikke er noe lovende legemiddelterapikonsept for muskeldystrofier, spiller øvelsene som utføres som en del av terapien en sentral rolle. De gjør det mulig for pasientene å aktivt gjøre noe mot den raske utviklingen av sykdommen og å få tilbake litt livskvalitet for seg selv. Rutinen for daglig trening og det tette samarbeidet med terapeuter og andre pasienter gir mange av dem mer styrke og nytt mot til å møte sykdommens vanskelige vei.