Sammendrag | Øvelser med eksisterende hjertemuskelsvakhet

Oppsummering

Alt i alt representerer øvelsene for hjerteinsuffisiens en viktig komponent i behandlingen og er essensielle for å øke pasientens motstandskraft. Gjennom regelmessig trening kan mange pasienter øke sin utholdenhet og dermed utføre mer hverdagslige oppgaver igjen. Som et resultat føler pasientene seg generelt bedre og opplever en økning i livskvaliteten.