Sammendrag | ISG-klager under graviditet - øvelser

Oppsummering

Alt i alt, selv om behandlingsmulighetene for ISG-klager under graviditet er begrenset, trenger de berørte ikke leve med smerte. Takket være en rekke terapeutiske tilnærminger er det mulig å kontrollere smerte forårsaket av sacroiliac joint. Utførelsen av forskjellige øvelser er egnet for akutt behandling av eksisterende problemer, samt for forebygging og generell styrking av ISG. Gravide kvinner bør konsultere legen eller fysioterapeuten før de utfører øvelsene og informeres om den riktige måten å utføre dem på.