Sammendrag | Fysioterapi for barn med tannsliping og kjevespenning

Oppsummering

Alt i alt, tannsliping og kjeve spenninger er ikke lenger en sjeldenhet hos barn. I mange tilfeller er de imidlertid utviklingsmessige og forsvinner av seg selv. Foreldre bør imidlertid være veldig oppmerksomme og observere barnet i tilfelle avvik, for å oppsøke lege i tide om nødvendig, slik at alvorlige problemer kan behandles raskt.

Fysioterapi tar opp en stor del av den konservative behandlingen for barn på grunn av dens mange behandlingsalternativer. Forutsetningen for en god behandlingssuksess er ikke bare godt samarbeid fra alle involverte, men også mye erfaring og empati fra behandlernes side til de små pasienters behov.