Sammendrag | Fysioterapi for spastisitet

Oppsummering

Samlet sett spiller fysioterapi en viktig rolle i behandlingen av spastisitet. Siden problemene som spastisitet er basert er vanligvis muskuløs, målrettet fysisk trening og avslapping øvelser kan oppnå gode resultater i fysioterapeutisk behandling. EN trenings plan som er individuelt tilpasset behovene til hver pasient, hjelper til å nå fastsatte mål og gir pasienten muligheten til å fortsette å bruke øvelsene som er lært utenfor terapi og dermed aktivt gjøre noe med sine spastisitet. Terapeuten bestemmer hvilken behandlingsmetode som er best egnet, avhengig av den enkelte sak, i samråd med lege og pasient.