Sammendrag | Fysioterapi for hevelser og knuter på fingerleddene

Oppsummering

Hevelse og klumper på fingrene er vanligvis symptomer på slitasjegikt i finger skjøter. Dette resulterer i begrenset bevegelse og smerte, som absolutt bør behandles i fysioterapi eller i selvterapi. Selvøvelser som mobilisering og styrkeoppbygging ved elting bør utføres regelmessig. Kroniske sykdommer som gikt, polyartritt og artrose av finger skjøter bør alltid avklares av en lege og behandles deretter for å unngå komplikasjoner.