Systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS): Komplikasjoner

Følgende er de viktigste sykdommene eller komplikasjonene som kan bidra til av systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS):

Blood, bloddannende organer - Immunsystem (D50-D90).

  • Koagulasjonsforstyrrelser → blødning / økt koagulering (disseminert intravaskulær koagulasjon; disseminert intravaskulær koagulasjon, kort sagt DIC-syndrom; koagulopati av forbruk).

Sirkulasjonssystem (00-99).

  • Forstyrrelser i kardiovaskulær funksjon
  • Hypotensjon - for lavt blodtrykk
  • Takykardi - hjerteslag for fort:> 100 slag per minutt.

Psyke - nervesystemet (F00-F99; G00-G99)

  • Nevrologiske lidelser → bevissthetsforstyrrelser (konsentrasjon lidelser, perseptuelle lidelser).
  • Nerveskade

Kjønnsorganer (nyrer, urinveier - kjønnsorganer) (N00-N99)

  • Nyresvikt

Symptomer og unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

  • Generalisert ødem (Vann bevaring).

Lengre

  • Forstyrrelser i oksygentilførselen til vevene