Systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS): medisinsk historie

Medisinsk historie (sykdomshistorie) representerer en viktig komponent i diagnosen systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS).

Familie historie

 • Hva er den nåværende helsestatusen til familiemedlemmene dine?

Sosial anamnese

Gjeldende medisinsk historie/ systemisk historie (somatiske og psykologiske klager).

 • Hva er de presenterende symptomene?
  • Kortpustethet*
  • Pulse racing *
  • Forstyrrelser i bevisstheten * som forvirring *, uro, delirium*.
 • Hvor lenge har disse symptomene vært tilstede?
 • Har symptomene endret seg i intensitet?
 • Kan du huske en skade eller et annet utløsende øyeblikk?

Vegetativ anamnese inkl. ernæringsanamnese

Selvanamnese inkl. medisineringsanamnese

 • Eksisterende forhold (infeksjoner)
 • Drift
 • Allergi
 • Legemiddelhistorie

* Hvis dette spørsmålet er besvart med “Ja”, kreves det øyeblikkelig besøk hos legen! (Informasjon uten garanti)

Sepsis kan klassifiseres i henhold til følgende poeng:

 • APACHE-II score - akutt fysiologi og kronisk Helse evaluering.
 • Sepsis scorer i henhold til Elebute / Stoner
 • SAPS II - forenklet poengsum for akutt fysiologi
 • SOFA score - sepsis-relatert organsviktvurdering

I disse poengene registreres forskjellige kriterier. Dette inkluderer blod trykk, puls, forskjellige laboratorieparametere osv.