Seneforkalkning (Tendinosis Calcarea): Diagnostiske tester

Det obligatoriske diagnostisk medisinsk utstyr.

  • Røntgenbilde av den berørte senen eller regionen, i to plan - for å lokalisere kalkavleiringen og for å vurdere omfanget.
  • Sonografi (ultralyd undersøkelse) av den berørte senen eller det berørte området - for å lokalisere kalkavleiringen og for å vurdere omfanget.

Valgfritt diagnostisk medisinsk utstyr - avhengig av resultatene i historien, fysisk undersøkelse og obligatoriske laboratorieparametere - for differensialdiagnostisk avklaring.

  • Magnetisk resonansavbildning (MR; datamaskinstøttet tverrsnittsbildemetode (ved bruk av magnetfelt, dvs. uten røntgenstråler); spesielt godt egnet for avbildning av bløtvevsskader) - for påvisning av bløtvevspåvirkning.
  • Computertomografi (CT; seksjonsbildemetode (Røntgen bilder fra forskjellige retninger med datamaskinbasert evaluering), spesielt godt egnet for representasjon av beinskader) - for påvisning av bløtvevspåvirkning.
  • Røntgenbilder av tilstøtende skjøter - å ekskludere medinvolvering.