Tendon Calcification (Tendinosis Calcarea): Symptomer, klager, tegn

Følgende symptomer og klager kan indikere tendinitt calcarea (senebetennelse):

  • Begrenset bevegelse
  • Rubor (rødhet)
  • Smerte
  • Svulst (hevelse)

Følgende symptomer og klager kan indikere tendinitt calcarea i skulderen (calcific shoulder):

  • Pseudoparalyse (manglende evne til å bevege armen) - spesielt i resorpsjonsfasen, se “Etiologi / årsaker” nedenfor.
  • Smertefull lysbue ("smertefull lysbue") - I dette tilfellet smerte utløses av aktiv bortføring (lateral forskyvning eller spredning av en kroppsdel ​​vekk fra midten av kroppen eller lengdeaksen til en ekstremitet; smerte ved anstrengelse), spesielt i området mellom 60 ° og 120 °. I kontrast kan passive bevegelser være smertefrie.
  • Smerter når de ligger på den berørte siden
  • Smertefull løfting av armen over en vinkel på 90 ° (arbeider overhead).
  • Skulderstivhet (“Frozen Shoulder”)

Merk: Opptil omtrent 40% av pasientene opplever bilateral forekomst.