Thalamus: Funksjon, anatomi, lidelser

Hvor ligger thalamus i hjernen?

Thalamus ligger dypt i sentrum av hjernen, i den såkalte diencephalon. Den består av to halvdeler, venstre og høyre thalamus. Den ene delen ligger derfor i venstre hjernehalvdel, den andre i høyre hjernehalvdel. Halvdelene av thalamus er omtrent på størrelse med en valnøtt og er forbundet med hverandre (adhaesio interthalamica).

Den tredje ventrikkelen, et hulrom fylt med cerebrospinalvæske, går mellom venstre og høyre halvdel. Sidene av thalamus ligger på capsula interna. Denne strukturen er en slags vei i hjernen som transporterer signaler og informasjon fra et sted til et annet. Den fremre overflaten er smeltet sammen med hypothalamus.

Struktur av thalamus

Thalamus består av grå og hvit substans. Den grå substansen er delt inn i tallrike kjerner (samlinger av nervecellelegemer) – thalamuskjernene – av tynne ark av hvit substans.

Thalamus har en fremre pol der de fremre kjernene til thalamus (nuclei anteriores thalami) befinner seg. Den bakre polen peker bakover og nedover og danner puten (thalamus pulvinar). Til siden av pulvinar er en forhøyning, corpus geniculatum laterale (den laterale popliteale tuberkelen). Under forkanten av pulvinaren ligger corpus geniculatum mediale (den mediale kneet tuberositet).

Hva er funksjonen til thalamus?

Thalamus er inngangsporten til bevissthet. Den fungerer som et filter og distributør av innkommende informasjon. Den bestemmer hvilke sanseinntrykk fra omgivelsene og organismen som skal inn i bevisstheten og hvilke som deretter sendes videre til de tilsvarende prosesseringssentrene. Alle sanseinntrykk av å føle, se og høre – men ikke lukte – overføres via thalamus.

Thalamiske kjerner

Thalamisk kjernene inneholder igjen mindre kjerner og områder med ulike funksjoner. Alle somatosensoriske og sensoriske veier (med unntak av luktveiene) som har sitt utspring i periferien og fører til hjernebarken, byttes i midtre og bakre kjerne av thalamuskjernene.

Alle forbindelser er dobbeltkoblet til de tilsvarende kortikale feltene. Dette gjør det mulig, gjennom konsentrert oppmerksomhet, å oppfatte ulike sanseinntrykk i ulik grad: sterkt, lite eller nesten ikke i det hele tatt.

Syns- og hørselsinntrykk byttes i metathalamus-kjernene (corpus geniculatum laterale og mediale) på vei til den visuelle og auditive cortex.

Affektive og instinktive eksitasjoner, emosjonelle opplevelser byttes i thalamuskjernene og sendes videre til de tilsvarende kortikale områdene.

Smaksinformasjon samles via smakskjernen og sendes videre til smaksbarken via thalamus.

Hvilke problemer kan thalamus forårsake?

Det såkalte thalamus-syndromet (Déjerine-Roussy syndrom) oppstår når en blodpropp blokkerer et viktig kar i thalamus (som thalamus-arterien) (trombose). Resultatet er tap av thalamus med synsforstyrrelser og sanseforstyrrelser, hemianopsia (hemi-blindhet), sterk eksitabilitet av refleksene samt redusert følsomhet i huden og forstyrrelse av dybdefølsomheten.

Generelt indikerer sanseforstyrrelser med redusert følsomhet, overfølsomhet for alle sansestimuli (riktignok med økt stimulusterskel), sanseforstyrrelser og sterke sentrale smerter i siden motsatt lidelsen lidelser i denne delen av hjernen.

Motoriske lidelser med stive ansiktsmuskler og hyperkinesi (tvungne bevegelser av hender og fingre) og psykiske lidelser med redusert oppmerksomhet, irritabilitet, utålmodighet og nervøsitet kan også tyde på skade eller sykdom i thalamusområdet.