Thalidomid: effekter, bruksområder, bivirkninger

Hvordan thalidomid virker

Den første effekten av thalidomid, som ble oppdaget på 1950-tallet, er basert på imitasjon av et budbringerstoff i hjernen (nevrotransmitter). Denne nevrotransmitteren – kjent som GABA – er det viktigste hemmende budbringerstoffet i hjernen. Det reduserer kommunikasjonen mellom nerveceller, noe som gjør folk søvnige.

Thalidomide etterligner denne effekten og ble derfor i utgangspunktet brukt som sovemedisin. Det ble senere oppdaget at virkestoffet også har en kvalmestillende effekt, inkludert morgenkvalme hos gravide. Som et resultat ble thalidomid også annonsert spesielt for denne applikasjonen.

Legemiddellovene på den tiden garanterer ennå ikke omfattende legemiddelsikkerhet. Som et resultat klarte ikke forskerne å innse at thalidomid også hadde en hemmende effekt på betennelser, svulster og dannelsen av nye blodårer. Spesielt sistnevnte effekt er dødelig hos gravide kvinner, som ble vist rundt 1960:

Mange kvinner som hadde tatt thalidomid under svangerskapet, fødte barn med manglende eller utilstrekkelig utviklet armer og ben (fokomelia). Navnet på stoffet omtales fortsatt i dag som "thalidomid-skandalen". Etter at de alvorlige bivirkningene ble kjent, ble stoffet trukket fra markedet over hele verden.

Ondartede svulster vokser noen ganger så raskt at de trenger å stimulere dannelsen av nye blodårer for å muliggjøre en rask og målrettet tilførsel av næringsstoffer og oksygen. Dette er den eneste måten å sikre rask vekst av svulsten.

Thalidomid og lignende, nyere aktive stoffer som lenalidomid hindrer denne nye blodkardannelsen, noe som svekker veksten av svulsten. De er kjent som IMiD (immunmodulerende mide-medisiner).

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Etter inntak tas thalidomid opp i blodet via tarmen, hvor det når sine høyeste nivåer etter én til fem timer. Virkestoffet brytes ned i kroppen og skilles hovedsakelig ut via urinen.

Omtrent fem til syv timer etter inntak, kan rundt halvparten av den administrerte dosen fortsatt finnes i blodet (halveringstid).

Når brukes thalidomid?

Thalidomide er godkjent i Tyskland for behandling av ubehandlet myelomatose (plasmacytom) hos pasienter over 65 år eller som ikke tåler høydose kjemoterapi. Det er ingen preparater på markedet i Østerrike og Sveits.

Virkestoffet kan imidlertid bare brukes i kombinasjon med prednison (et antiinflammatorisk kortikosteroid) og melfalan (et cytostatika for kreftbehandling). Denne søknaden innenfor den offisielle godkjenningen refereres til som "in-label use".

Behandling med Thalidomide utføres i sykluser, slik at kroppen kan restituere seg i mellomtiden. Det anbefales maksimalt tolv sykluser med en varighet på seks uker hver.

Hvordan thalidomid brukes

Siden thalidomid gjør deg trøtt, bør den daglige dosen på vanligvis 200 milligram tas ved sengetid (25 til 100 milligram thalidomid ble tatt da det først ble brukt som sovemedisin). Medisinen svelges med et glass vann og uavhengig av et måltid.

I tillegg må de aktive ingrediensene prednison og melfalan tas i den dosen legen har foreskrevet.

Kvinner må ta en graviditetstest før behandlingsstart og regelmessig under behandlingen. Prevensjon skal også brukes under hele behandlingen. Mannlige pasienter må også bruke egnet prevensjon (f.eks. kondom), da selv mengden thalidomid i ejakulatet kan ha en fertilitetsskadelig effekt hos kvinner.

Hva er bivirkningene av thalidomid?

Bivirkningene er knyttet til godkjent bruk av thalidomid sammen med prednison og melfalan:

Hos én av ti til hundre pasienter forårsaker thalidomid lungebetennelse, depresjon, forvirring, koordinasjonsforstyrrelser, redusert hjerteytelse, redusert hjerterytme, blodproppdannelse, kortpustethet, oppkast, munntørrhet, hudutslett, tørr hud, feber, svakhet og /eller ubehag som bivirkninger.

Hva bør vurderes når du tar Thalidomide?

Kontraindikasjoner

Thalidomid må ikke tas...

  • ved overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet
  • under graviditet
  • av kvinner i fertil alder som ikke oppfyller kravene i det graviditetsforebyggende programmet
  • av menn som ikke er i stand til eller ønsker å bruke de nødvendige prevensjonsmetodene

Interaksjoner

Å ta thalidomid sammen med andre aktive stoffer som gjør deg trett kan øke trettheten. Disse inkluderer for eksempel psykofarmaka mot angst, vrangforestillinger og psykoser samt sovemedisiner, medikamenter mot anfall og epilepsi, medikamenter mot allergi (antihistaminer), sterke smertestillende (opiater og opioider) og også alkohol.

Under behandling med thalidomid kan effekten av legemidler som bremser hjerterytmen øke. Slike medisiner inkluderer betablokkere (brukes blant annet til å behandle høyt blodtrykk).

Aldersbegrensning

Det er ingen relevant fordel hos barn og ungdom ved den godkjente indikasjonen «multippelt myelom». Denne formen for kreft er en sykdom i høy alder.

Graviditet og amming

Gravide og ammende kvinner må under ingen omstendigheter behandles med thalidomid, da virkestoffet svekker barnets normale utvikling alvorlig og kan til og med føre til barnets død hos gravide kvinner.

Hvordan få medisiner med thalidomid

I henhold til den tyske legemiddelloven er forskrivning og utlevering av legemidler som inneholder thalidomid underlagt spesielle krav. Legen kan kun skrive ut slike medisiner på en spesiell hvit resept – den såkalte T-resepten (T for thalidomid).

Den rosa resepten (vanligvis for reseptbelagte medisiner) og den gule resepten (for narkotika) kan ikke brukes til dette formålet. T-resept utstedes kun til legen etter videre opplæring i behandling av pasienter med dette spesifikke virkestoffet. Han må også notere på resepten at pasienten ikke er gravid og om søknaden er "in-label" eller "off-label".

Ingen legemidler som inneholder virkestoffet thalidomid er registrert i Østerrike og Sveits.

Siden når har thalidomid vært kjent?

Det har vært godkjent for behandling av spedalskhet i USA siden 1998 og for behandling av kreft i Tyskland siden 2008. Legemiddelselskapet Celgene er det eneste selskapet på verdensbasis som markedsfører legemidler som inneholder virkestoffet thalidomid.