Tobakksprodukter – Ingredienser

Nikotininnholdet i sigaretter

Stoffet som interesserer røykere mest i tobakk er nikotin. Det svært giftige alkaloidet forekommer naturlig i tobakksplanter. Hvor høyt innholdet er varierer fra merke til merke.

EU har imidlertid definert grenser for nikotin samt for tjære og karbonmonoksid som produsentene må forholde seg til.

  • Nikotin: 1 mg per sigarett
  • Tjære: 10 mg per sigarett
  • Karbonmonoksid: 10 mg per sigarett

Det er imidlertid ikke bare nikotininnholdet som bestemmer dosen nikotin som når kroppen, men også hvor mye og hvor intensivt du inhalerer røyken. Hvor mye nikotin en sigarett inneholder er derfor mindre avgjørende enn man skulle tro.

Tilsetningsstoffer letter inntreden i avhengighet

Noen stoffer tilsettes sigaretter for å hjelpe tenåringer og andre nye røykere i gang:

  • Ammoniakk øker effekten av nikotin.
  • Søtningsmidler forbedrer smaken.
  • Kakao utvider bronkiene, slik at røykere kan inhalere damp dypere.
  • Mentol sørger for at røyken lettere tas opp i lungene.

Andre problematiske ingredienser i sigaretter

At røyking forårsaker kreft er nå ikke lenger bestridt av noen. Stoffene som er mest helsefarlige, dannes under forbrenningsprosessen – ofte fra tidligere ufarlige utgangsmaterialer som sukker.

Ved temperaturer mellom 500 og 950 °C dannes det mer enn 4,800 forskjellige stoffer som kommer inn i lungene som gasser eller faste partikler. Av disse er 70 svært giftige og enten påviste eller mulige kreftfremkallende stoffer.

De viktigste giftstoffene inkluderer:

Faste partikler
Tjære Kreftfremkallende
Aromatiske hydrokarboner kreftfremkallende
Nikotin avhengighetsskapende, nevrotoksin
fenol samtidig kreftfremkallende** og irriterende
ß-naftylamin kreftfremkallende
N-nitrosonornikotin kreftfremkallende
Benzopyren (benzenpyren, benzo(a)pyren) kreftfremkallende
Metaller (nikkel, arsen, polonium) kreftfremkallende
Karakter tumorakseleratorer
Karbazol Tumorakselerator
Katekol Samtidig kreftfremkallende
gasser
Karbonmonoksid blokkerer oksygentransport
Hydrogencyanidforbindelser cilientoksisk* og irriterende
acetaldehyd ciliengiftig og irriterende
acrolein ciliengiftig og irriterende
Ammoniakk ciliengiftig og irriterende
formaldehyd ciliengiftig og irriterende
Nitrogenoksider ciliengiftig og irriterende
Nitrosaminer kreftfremkallende
Hydraziner kreftfremkallende
Vinylklorid kreftfremkallende
* cilientoxic: skader flimmerhårene i lungene
** medkreftfremkallende: et stoff er i seg selv ikke kreftfremkallende, men i visse kombinasjoner med andre stoffer som heller ikke er kreftfremkallende.

Innsikt i ingredienslisten

Når det gjelder sigaretter, er den kvantitative sammensetningen en nøye bevoktet hemmelighet for tobakksselskapene. Imidlertid er produsenter pålagt av tobakksproduktforordningen å rapportere minst arten og effekten av tilsetningsstoffene som brukes til det føderale departementet for mat og landbruk. Disse ingredienslistene for hvert tobakksmerke er tilgjengelig online på departementets nettside (www.bmel.de).

Farlig passiv røyking

En brennende sigarett avgir to typer røyk: mainstream røyk dannes når du tar et drag på pinnen; sidestrømsrøyk dannes mellom drag. Begge typer røyk inneholder de samme ingrediensene, men i forskjellige konsentrasjoner.

Sigarer, vannpipe & co

Sigaretter står for rundt 90 prosent av alle tobakksprodukter. I tillegg konsumeres også det vanedannende stoffet nikotin, for eksempel i form av sigarer, sigarillos, pipetobakk, vannpipetobakk, tyggetobakk og snus. Nylig er det enheter der tobakken bare er oppvarmet, men ikke brent.

Uansett hvordan giftstoffene kommer inn i kroppen og hva som tilsettes tobakken – finnes det ikke noe tobakksprodukt som ikke er helseskadelig.

Dette gjelder også røykfri tyggetobakk og snus. Den inneholder mer enn 20 kreftfremkallende stoffer som kommer inn i kroppen gjennom slimhinnene. Dette kan forårsake munnhule og kreft i bukspyttkjertelen hvis det konsumeres over lang tid.

E-sigaretter