Opplæring for TCM | Tradisjonell kinesisk medisin - hjelper det virkelig?

Trening for TCM

I Tyskland kan alle som har autorisasjon til å praktisere medisin delta i opplæringen for å bli TCM-terapeut. Dette er vanligvis leger og alternative utøvere. Opplæringen tilbys av forskjellige institutter og tar varierende tid. Det er en grunnleggende opplæring i TCM og en rekke videregående opplæringskurs. De enkelte pilarene i TCM kan utdypes individuelt, og det er andre grener og grener av TCM hvis teknikker kan læres.

Oppsummering

Tradisjonell kinesisk medisin er et behandlingskonsept som er utviklet over flere tusen år, som ser organismen som en helhet. Sykdomsforebygging er spesielt viktig. Sykdom er (grovt sett) ubalansen i Qi.

Gjennom de 5 søylene i TCM (akupunktur, diett, Qi Gong, Tuina og medikamentell terapi) strømmen av Qi kan påvirkes og a balansere kan i beste fall gjenopprettes. TCM blir stadig viktigere i det vestlige Helse omsorgssystem. Det beste er den vitenskapelige situasjonen angående akupunktur, som er subsidiert eller til og med dekket av mange Helse forsikringsselskap. TCM kan praktiseres i Tyskland av leger eller alternative utøvere med passende opplæring.