Triamteren: effekter, dosering, bivirkninger

Hvordan triamteren virker

Triamteren øker utskillelsen av natriumioner i nyrene og hemmer samtidig kaliumutskillelsen. Sammen med natrium skilles det også ut vann, men den vanndrivende effekten av triamteren – i likhet med andre kaliumsparende diuretika – er bare svak.

Betydningen av virkestoffet ligger mer i det faktum at det holder på kalium i kroppen – i motsetning til andre diuretika, som kan føre til et farlig tap av kalium. Kombinasjonen av slike diuretika med kaliumsparende midler som triamteren reduserer denne risikoen.

Mange legemidler som har en tendens til å øke kaliumnivået brukes nå i behandlingen av høyt blodtrykk og hjertesvikt. Som et resultat har kaliumsparende diuretika blitt mindre viktig – de foreskrives sjelden i dag.

Absorpsjon, nedbrytning og utskillelse

Triamteren tas gjennom munnen (oralt) og absorberes i blodet via tarmveggen (men bare delvis). Effekten varer i syv til ni timer, og maksimal effekt nås rundt to timer etter inntak.

Vanndrivende middel og dets metabolske produkter skilles ut via nyrene i urinen. Omtrent fire timer etter inntak har halvparten av virkestoffet allerede forlatt kroppen.

Når brukes Triamteren?

Det finnes ikke lenger preparater med virkestoffet triamteren på markedet i Sveits.

Hvordan Triamteren brukes

Triamteren brukes i tablettform. Dette er alltid faste kombinasjoner av triamteren og et annet vanndrivende middel.

Doseringen bestemmes av den behandlende legen, hvor alvorlighetsgraden av sykdommen og pasientens alder spiller en rolle. Den daglige dosen er vanligvis 100 til 200 milligram.

Hva er bivirkningene av triamteren?

Den aktive ingrediensen forårsaker ofte kvalme, svimmelhet, oppkast og diaré.

Sporadiske bivirkninger inkluderer dehydrering (ekssikkose), natriummangel og økt ureanivå i blodet, spesielt når triamteren kombineres med andre diuretika.

Den kaliumbesparende effekten av triamteren kan føre til et overskudd av kalium i kroppen (hyperkalemi). Denne risikoen eksisterer fremfor alt hos pasienter med diabetes mellitus, nedsatt nyrefunksjon eller metabolsk acidose i blodet (metabolsk acidose).

Pasienter med alkoholindusert levercirrhose kan utvikle en viss form for anemi (megaloblastisk anemi).

Hva bør vurderes ved bruk av Triamteren?

Kontraindikasjoner

Triamteren må ikke tas av:

  • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet
  • Glomerulonefritt (betennelse i nyrelegemene - en form for nyrebetennelse)
  • Alvorlig redusert eller fraværende urinutskillelse (oliguri eller anuri)
  • Nyrestein (også tidligere)
  • Elektrolyttforstyrrelser
  • Redusert sirkulerende blodvolum (hypovolemi)
  • Samtidig administrering av kalium eller andre kaliumsparende diuretika

Interaksjoner

Kombinert med andre høyt blodtrykksmedisiner øker den blodtrykkssenkende effekten.

Samtidig bruk av kaliumholdige medisiner øker risikoen for kaliumoverskudd (hyperkalemi) og anbefales derfor ikke. Det samme gjelder andre legemidler som kan øke kaliumnivået (som ACE-hemmere, sartaner, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, ciklosporin).

Dosen av amantadin (for Parkinsons sykdom og influensa) og litium (for bipolar lidelse) kan være nødvendig å justere.

Den blodsukkersenkende effekten av diabetesmedisin (insulin, orale antidiabetika) kan reduseres av triamteren.

I kombinasjon med vitamin K-antagonister (som warfarin, fenprokumon) anbefales nøye overvåking av koagulasjonstiden (INR-verdi), spesielt ved behandlingsstart.

Aldersbegrensning

Sikkerheten og effekten av triamteren hos barn og ungdom er ikke bevist. Bruk i disse aldersgruppene anbefales derfor ikke.

Graviditet og amming

Hvordan få medisiner med triamteren

Medisiner som inneholder triamteren er kun tilgjengelig på resept i Tyskland og Østerrike og kan derfor kun fås fra apotek mot fremvisning av legeresept.

I Sveits er preparater som inneholder triamteren ikke lenger på markedet.