Tryptofan: Effekter, applikasjon

Hva er tryptofan?

Tryptofan (L-tryptofan) er en essensiell aminosyre – altså en proteinbyggestein som kroppen ikke kan produsere selv og derfor må ta inn gjennom kosten. Det er viktig for en hel rekke vitale prosesser.

Tryptofan, for eksempel, er ikke bare involvert i å bygge proteiner. Det er også en viktig forløper for nervebudbringeren serotonin, hormonet melatonin og vitamin B3 (niacin).

Hvor mye tryptofan daglig?

Hvordan virker tryptofan?

Tryptofan tas opp i blodet i tarmen. En liten mengde passerer blod-hjerne-barrieren og går inn i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Der omdannes aminosyren gradvis til serotonin og delvis videre til melatonin.

Det meste av tryptofanet som absorberes i tarmen, kommer inn i leveren med blodet og metaboliseres der. Niacin (vitamin B3) dannes i prosessen.

Betydningen av serotonin

 • kroppens egen søvn-våkne rytme
 • vårt humør og sinnstilstand
 • appetitt
 • følelsen av smerte
 • kroppstemperaturen

Forstyrrelser i serotoninmetabolismen er assosiert med depresjon, angst og søvnforstyrrelser. Tilskuddet av tryptofan kan bidra til å normalisere den forstyrrede serotoninbalansen.

Betydningen av melatonin

Melatonin, produsert fra tryptofan via serotonin, er kjent som "søvnhormonet". Den regulerer dag-natt-rytmen. Nærmere bestemt dannes og skilles det ut om natten.

Lys hemmer dannelsen og utskillelsen av melatonin.

Betydningen av niacin

Niacinmangel kan føre til sykdommen pellagra på lang sikt. Dens kjennetegn inkluderer svakhet, mangel på matlyst og fordøyelsesproblemer, og senere også diaré, dermatitt (inflammatorisk hudsykdom), depresjon og demens.

Menneskekroppen danner omtrent ett milligram niacin fra 60 milligram tryptofan.

Hvilke matvarer inneholder tryptofan?

Tryptofaninnholdet i utvalgte matvarer finner du i følgende tabell:

Mat

Tryptofaninnhold per 100g

Emmentalost

460 mg

Soyabønner

450 mg

carsewnøtter

450 mg

Peanøtter

320 mg

Kylling

310 mg

Kakaopulver, usøtet

293 mg

Egg

230 mg

Havregryn

190 mg

Ris

90 mg

Mais

70 mg

datoer

50 mg

Melk, 3.5% fett

49 mg

Sopp

24 mg

Poteter, kokte

31 mg

Bananer

18 mg

Hva hjelper tryptofan mot?

I Østerrike og Sveits er tryptofan kun på markedet som kosttilskudd. Slike produkter kan ikke annonseres for et bestemt bruksområde (som søvnforstyrrelser).

I stedet er det som regel bare helsepåstander som er på en positivliste i EUs eller sveitsisk lovgivning som er tillatt for kosttilskudd.

Andre anvendelser av tryptofan

Noen ganger brukes L-tryptofan mot depresjon og angstlidelser. Det er også faktiske indikasjoner på at aminosyren fungerer bedre her enn preparater uten virkestoffer (placebo). Effektiviteten i dette bruksområdet er imidlertid ikke klart bevist.

Andre bruksområder for tryptofan med uprøvd effekt er:

 • Menopausale symptomer som hetetokter (effekt ikke bevist)
 • Irritabel tarmsyndrom (effekt ikke bevist)
 • Lindring av skjoldbruskkjertelen (effekt ikke bevist)

Leger bruker også tryptofanpreparater for å kompensere for en tryptofanmangel. Imidlertid er en slik mangel praktisk talt ukjent i industrialiserte land.

Hva er bivirkningene av tryptofan?

Det er ingen pålitelig informasjon om frekvensen av de enkelte bivirkningene som er mulige ved inntak av aminosyren L-tryptofan.

Både blodtrykkssenkende og blodtrykksøkende effekter er også observert.

Tryptofan kan svekke reaksjonene selv når det brukes som anvist. Berørte personer kan da ikke lenger trygt kjøre kjøretøy som biler eller betjene maskiner. Dette gjelder spesielt hvis man også har inntatt alkohol.

Tryptofanmangel og overskudd

Både mangel på tryptofan og overskudd kan vise seg med symptomer.

Symptomer på tryptofanmangel

Tryptofanmangel kan gi ulike symptomer, inkludert søvnproblemer, humørsvingninger, indre uro, tap av ytelse og sløvhet.

Tryptofanmangel kan også føre til den ovennevnte sykdommen pellagra via niacinmangel (se: «Hvordan virker tryptofan?»).

Disse symptomene er svært uspesifikke. Om de faktisk er forårsaket av mangel på tryptofan kan bare avklares med en blodprøve.

Symptomer på overskudd av tryptofan

Hvis tryptofan tas i for høy dose, kan det utvikles symptomer som tilsvarer de vanlige bivirkningene (se ovenfor).

Hvordan ta tryptofan

For tryptofanmedisiner godkjent i Tyskland for behandling av søvnforstyrrelser, er doseringen vanligvis ett gram L-tryptofan daglig.

Det tas om kvelden omtrent en halv time før leggetid. Om nødvendig kan dosen økes til to gram tryptofan. Den bør imidlertid ikke økes ytterligere.

Følg doseringsanbefalingen for tryptofanmedisinen din!

Når bør tryptofan ikke brukes?

Tryptofan bør generelt ikke brukes av:

 • overfølsomhet (allergi) mot virkestoffet eller andre komponenter i legemidlet eller kosttilskuddet
 • alvorlig lever-, hjerte- eller nyresykdom
 • karsinoid syndrom (symptomer forårsaket av en bestemt type svulst)
 • akutt alkohol- eller narkotikaforgiftning
 • samtidig bruk av monoaminoksidase (MAO)-hemmere for depresjon
 • samtidig bruk av fenotiaziner (antipsykotiske legemidler) og benzodiazepiner (sovetabletter og beroligende midler)
 • samtidig bruk av dekstrometorfan (reseptfri hostedempende middel)
 • barn og ungdom under 18 år (mangler data)

Disse legemiddelinteraksjonene kan forekomme med tryptofan

Tryptofan kan potensere effekten av trisykliske antidepressiva (som amitriptylin) og litiumsalter (f.eks. ved bipolar lidelse, depresjon).

Motsatt kan effekten av L-dopa (brukes til å behandle Parkinsons sykdom) bli svekket dersom tryptofan tas samtidig. Dette konkurrerer med L-dopa om absorpsjon i hjernen.

Karbamazepin øker effekten av tryptofan, mens fenytoin svekker den. Begge aktive ingrediensene brukes til å behandle epilepsi.

serotonin syndrom

For mye serotonin kan forårsake det potensielt dødelige serotonergt syndrom. Det involverer vanligvis en kombinasjon av tre symptomer:

 • Fever
 • nevromuskulære symptomer (skjelvinger, muskelrykninger, muskelstivhet, etc.)
 • psykiske symptomer (svekket bevissthet, forvirring, desorientering, etc.)

I tillegg til L-tryptofan inkluderer disse midlene for eksempel johannesurt (urtestemningsforsterker), paroksetin, klomipramin, MAO-hemmere og andre midler mot depresjon.

Tryptofan under graviditet og amming

Det er utilstrekkelige data om bruk av tryptofan under graviditet og amming. Derfor bør gravide og ammende kvinner kun ta den aktive ingrediensen etter å ha konsultert lege.

Hvordan få tak i tryptofan

Kosttilskudd som inneholder tryptofan, som tilgjengelig i Tyskland, Østerrike og Sveits, selges reseptfritt.