U10-sjekk: Tidspunkt, prosedyre og betydning

Hva er U10 eksamen?

U10-undersøkelsen er en forebyggende kontroll for barn i grunnskolealder. Det skal foregå mellom syv og åtte år. Spesiell oppmerksomhet rettes mot utviklings- og atferdsforstyrrelser, som ofte først viser seg etter at barn begynner på skolen:

  • ADHD (ADHD)
  • Lese- og stavevansker (dysleksi)
  • Dyskalkuli (dyskalkuli)
  • Motoriske utviklingsforstyrrelser

U10-undersøkelsen er den første ekstra forebyggende kontrollen, derfor dekkes ikke kostnadene av alle helseforsikringsselskaper.

U10 eksamen: Hva gjøres?

U10-screeningen inkluderer følgende tester som barn og foreldre allerede kjenner fra tidligere screeninger:

  • Måling av høyde, vekt og blodtrykk
  • Generell fysisk undersøkelse med vurdering av organfunksjon ved lytting og palpasjon
  • Analyse av en urinprøve
  • Hørsels- og synstest

Den viktigste delen av U10-undersøkelsen: barnelegen gjennomfører ulike tester med barnet for å bestemme skoleprestasjoner, oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelser. Foreldre får også et spørreskjema der de blir bedt om å vurdere barnets oppførsel på skolen. Sist, men ikke minst, gir legen råd til foreldre om ernæring og trening, mediebruk, voldsforebygging og stressmestring.

Hva er betydningen av U10-eksamen?

Dersom det oppdages dysleksi og/eller dyskalkuli under U10-undersøkelsen, gir legen råd til foreldrene om mulige hjelpetiltak. Ofte tilbyr skolene selv muligheter for å støtte barnet, for eksempel ekstra støttetimer med spesielle didaktiske metoder. Noen barn får også kompensasjon for ulemper ved eksamen.

Legen kan forklare foreldrene ved U10-eksamen hvilke behandlingstilbud som er passende for deres barn.