Vitamin C-infusjon: Årsaker, prosedyre, risiko

Hva er en vitamin C-infusjon?

Ved vitamin C-behandling introduseres en infusjonsløsning som inneholder høye doser vitamin C i pasientens blodstrøm via en vene. I motsetning til tabletter eller pulver, som bare kan levere en begrenset mengde vitamin C til kroppen via mage-tarmkanalen, oppnår denne tilnærmingen betydelig høyere aktive nivåer i blodet.

Når utfører du en vitamin C-infusjon?

Kroppen kan ikke produsere eller lagre vitamin C selv. Vitaminet er imidlertid involvert i mange viktige biokjemiske prosesser i kroppen. Disse inkluderer for eksempel avgiftningsreaksjoner, syntese av messenger-stoffer eller oppgaver i sammenheng med celleregenerering. En velkjent vitamin C-mangel er sykdommen skjørbuk. Her lider pasienter av symptomer som blødende tannkjøtt og hyppige infeksjoner.

Noen studier indikerer at vitamin C forbedrer behandlingsresultatet av kjemoterapi eller strålebehandling samtidig som det reduserer bivirkninger. Samtidig ser det ut til at det er behov for færre kreftmedisiner i prosessen. Høydose C-vitamininfusjoner antas også å ha en kreftforebyggende effekt. Dette er imidlertid ennå ikke vitenskapelig bevist.

Hva er risikoen ved vitamin C-infusjon?

Bivirkninger er også mulig ved administrering av vitamin C-infusjoner. Blant annet forekommer overfølsomhetsreaksjoner og kardiovaskulære lidelser med svimmelhet, kvalme og kortpustethet svært sjelden.

Spesielt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan det dannes nyre- og urinstein, som kan føre til sterke smerter og nyresvikt.

Hva må jeg være oppmerksom på under en vitamin C-infusjon?

Etter en vitamin C-infusjon bør du drikke mye vann eller te for å forhindre dannelse av nyrestein.