Vitamin K: Forsyningssituasjon

Vitamin K ble ikke inkludert i National Nutrition Survey II (2008). Angående inntaket av vitamin K i den tyske befolkningen eksisterer det data fra ernæringsrapporten fra det tyske ernæringsselskapet (DGE) fra 2004.

Disse dataene på vitamin K inntaket er basert på estimater og gjenspeiler bare det gjennomsnittlige inntaket. Det kan ikke gis uttalelser om forsyningssituasjonen under middelverdien. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er underforsyning med vitamin K i den tyske befolkningen.

Følgende kan sies om forsyningssituasjonen:

Hovedkilden til vitamin K er grønne grønnsaker som spinat, grønnkål og brokkoli. I tillegg, melk og meieriprodukter kan også bidra til å oppfylle vitamin K-kravene. En balansert kosthold rik på grønnsaker er derfor spesielt viktig med hensyn til vitamin K-mangel som skal unngås. DGE anbefaler et daglig inntak på 400 g grønnsaker.

  • For Tyskland er det ingen bevis som indikerer en utilstrekkelig tilførsel av vitamin K, unntatt hos nyfødte og spedbarn.
  • Nyfødte og spedbarn lider ofte av vitamin K-mangel, fordi vitaminet på den ene siden ikke transporteres tilstrekkelig gjennom placenta i magen og derimot kvinners melk har et lavt vitamin K-innhold.
  • Menn tar i gjennomsnitt 280 µg vitamin K per dag, ifølge ernæringsrapporten fra 2004. Det gjennomsnittlige daglige inntaket er i alle aldersgrupper over DGEs innstillingsanbefaling.
  • Kvinner tar i gjennomsnitt 300 µg vitamin K per dag. Det anbefalte daglige inntaket av DGE oppnås også her i alle aldersgrupper.
  • Gravide og ammende kvinner har sammenlignet med ikke-gravide eller ikke-ammende jevnaldrende ikke noe ekstra behov for vitamin K. Følgelig oppnår gravide og ammende kvinner i gjennomsnitt også inntaksanbefalingene i DGE.

Siden inntaksanbefalingene til DGE er basert på behovene til sunne og normalvektige mennesker, kan et individuelt tilleggskrav (f.eks. På grunn av diett, Genussmittelkonsum, langtidsmedisinering osv.) Være over DGEs inntaksanbefalinger.