Winter Cherry (Withania Somnifera): Interaksjoner

I følge WHO (World Helse Organisasjon) data, inntak av søvnbær kan øke effekten av barbiturater og redusere effekten av diazepam og klonazepam.