Giant Cell Tumor (Osteoclastoma): Årsaker

Patogenese (sykdomsutvikling)

Kjempecelletumor er en av histiocytene bein svulster. Den består av store, multinukleære osteoklastlignende gigantiske celler, som den skylder navnet sitt på. Mellom disse gigantiske cellene ligger de faktiske tumorcellene, nemlig mesenkymale mononukleære fibroblastlignende celler.

De mononukleære cellene produserer store mengder av den såkalte RANK-liganden (Receptor Activator of NF-kB ligand). Dette er et protein fra svulsten nekrose faktorfamilie som er involvert i reguleringen av ombygging av bein. Det sørger for at beinresorpsjon er i balansere med beindannelse. Tumorceller skiller ut (frigjør) RANK-ligand på en uregulert måte, noe som fører til økt beinresorpsjon samt aktivering av gigantiske celler.

Etiologi (årsaker)

De nøyaktige årsakene til gigantisk celletumor er fortsatt uklare.