Prolia®.

Hva er Prolia®? Siden 2010 er den aktive ingrediensen Denosumab på markedet, som er distribuert av selskapet AMGEN under handelsnavnene Prolia® og XGEVA®. Det humane monoklonale IgG2 anti-RANKL antistoffet brukes til behandling av bentap (osteoporose). Effekten oppnås ved at Denosumab forstyrrer det såkalte RANK/RANKL-systemet til ... Prolia®.

Handlingsmåte | Prolia®.

Handlingsmåte Alle bein er i en tilstand av konstant ombygging. To typer benceller er spesielt viktige for beinmetabolisme: osteoblaster (for beindannelse) og osteoklaster (for beinresorpsjon). Disse kommuniserer med hverandre ved hjelp av forskjellige signalmolekyler. RANKL -molekylet dannet av osteoblaster er et slikt signalmolekyl. Det… Handlingsmåte | Prolia®.

Interaksjoner | Prolia®.

Interaksjoner Ingen interaksjonsstudier ble utført. Risikoen for interaksjoner med andre legemidler anses imidlertid å være lav. Diverse studier om langsiktig risiko og langsiktig fordel med Prolia® er ennå ikke tilgjengelige. Studier som sammenligner den aktive ingrediensen Denosumab med lignende legemidler med en annen virkningsmåte, for eksempel bisfosfonater, har ikke ... Interaksjoner | Prolia®.

Hva er alternativene til Infliximab? | Infliximab

Hva er alternativene til Infliximab? I tillegg til Infliximab, er det andre tumornekrosefaktor-alfa-hemmere som kan brukes avhengig av den underliggende sykdommen og nåværende helsesituasjon. Et alternativ er antistoffet adalimumab, som markedsføres under handelsnavnet Humira®. Det finnes også stoffene Certolizumab (Cimzia®), Etanercept (Enbrel®) og Golilumab ... Hva er alternativene til Infliximab? | Infliximab

Infliximab

Hva er Infliximab? Infliximab er et monoklonalt antistoff. Det er et veldig potent stoff som undertrykker immunsystemet og har antiinflammatoriske effekter. Det brukes i ulike revmatiske sykdommer, kroniske inflammatoriske tarmsykdommer og hudsykdommen psoriasis. Det kan bare administreres som en intravenøs infusjon, og derfor må Infliximab administreres ... Infliximab

Humira

Innledning Humira er handelsnavnet for den biologiske Adalimumab, som brukes til behandling av for eksempel revmatoid artritt og andre revmatiske sykdommer, psoriasis og kroniske inflammatoriske tarmsykdommer. Det injiseres under magehuden annenhver uke. Bemerkelsesverdig er ved siden av den forskjellige applikasjonen også prisen: En applikasjon koster ca. 1000 €. … Humira

Interaksjoner | Humira

Interaksjoner Humira brukes ofte i kombinasjon med kortison, med metotreksat, som også er et immunhemmende legemiddel, eller i kombinasjon med andre spesifiserte legemidler med lignende effekter. Et unntak er virkestoffene Etanacept, Abatacept og Anakinra, blant annet i kombinasjon med Humira, blant annet tunge infeksjoner og økte bivirkninger. … Interaksjoner | Humira

Hvorfor er kostnadene så høye? | Humira

Hvorfor er kostnadene så høye? Som forklart ovenfor er Humira et biologisk middel, dvs. et stoff som produseres bioteknologisk ved hjelp av genmodifiserte organismer. Når det gjelder Humira, er dette såkalte CHO-celler (kinesiske hamster eggstokker). Dette betyr at eggene til den kinesiske hamsteren brukes til å produsere antistoffet Adalimumab. Som … Hvorfor er kostnadene så høye? | Humira

Adalimumab

Innledning Adalimumab er et legemiddel som tilhører klassen biologiske og kan brukes spesielt mot autoimmune sykdommer. I disse sykdommene overreagerer vårt naturlige forsvarssystem og angriper kroppens egne celler. Dermed kan Adalimumab hjelpe pasienter som lider av psoriasis, revmatisme eller kroniske inflammatoriske tarmsykdommer. I det følgende kan du lære mer ... Adalimumab