Ansvarsfraskrivelse

Nettstedets ansvarsfraskrivelse

Informasjonen gitt av oss på dette nettstedet ("Nettstedet") er kun for generell informasjonsformål. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkelig, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av informasjon på nettstedet.

Under ingen omstendigheter skal vi ha noe ansvar overfor deg for tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av bruken av nettstedet eller avhengighet av informasjon gitt på nettstedet. Din bruk av nettstedet og din avhengighet av informasjon på nettstedet er utelukkende på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne koblinger

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter eller lenker til nettsteder og funksjoner. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss.

Vi garanterer ikke, støtter, garanterer eller påtar oss ansvar for nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjon som tilbys av tredjeparts nettsteder som er lenket gjennom nettstedet eller noe nettsted eller funksjoner som er koblet til noe banner eller annen reklame. Vi vil ikke være part i eller på noen måte være ansvarlige for å overvåke noen transaksjoner mellom deg og tredjepartsleverandører av produkter eller tjenester.

Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet kan ikke og inneholder ikke medisinsk råd. Informasjonen gis kun for generelle informasjons- og utdanningsformål og er ikke en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning. Følgelig, før du tar noen tiltak basert på slik informasjon, oppfordrer vi deg til å konsultere relevante fagpersoner. Vi gir ingen form for medisinsk rådgivning.

Innhold publisert på nettstedet er ment å brukes og må bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du tar en beslutning basert på dine egne personlige forhold. Du bør ta uavhengig medisinsk råd fra en profesjonell eller uavhengig forskning og verifisere all informasjon du finner på nettstedet vårt og ønsker å stole på.

Bruk av eller avhengighet av informasjon som finnes på dette nettstedet er utelukkende på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse for tilknyttede selskaper

Nettstedet kan inneholde lenker til tilknyttede nettsteder, og vi kan motta en tilknyttet kommisjon for kjøp eller handlinger du foretar på tilknyttede nettsteder ved hjelp av slike lenker.

Ansvarsfraskrivelse for feil og mangler

Selv om vi har gjort alt for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er hentet fra pålitelige kilder, er nettstedet ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler eller for resultatene fra bruken av denne informasjonen. All informasjon på dette nettstedet gis "som den er", uten garanti for fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet eller for resultatene oppnådd ved bruk av denne informasjonen, og uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til garantier for ytelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.

Under ingen omstendigheter vil nettstedet, dets tilknyttede partnerskap eller selskaper, eller partnere, agenter eller ansatte dertil være ansvarlig overfor deg eller noen andre for noen beslutning som er gjort eller handlinger tatt i avhengighet av informasjonen på dette nettstedet eller for noen følgeskader, spesielle eller lignende skader, selv om de blir informert om muligheten for slike skader.

Frivillige forfatteres bidrag Ansvarsfraskrivelser

Dette nettstedet kan inneholde innhold fra frilansforfattere, og alle synspunkter eller meninger uttrykt i slike innlegg er personlige og representerer ikke de av nettstedseierne eller noen av dets ansatte eller tilknyttede selskaper med mindre det er uttrykkelig angitt.

Ansvarsfraskrivelse for logoer og varemerker

Alle logoer og varemerker fra tredjeparter som det henvises til på nettstedet, er varemerker og logoer til deres respektive eiere. Enhver inkludering av slike varemerker eller logoer betyr ikke eller utgjør noen godkjenning, godkjenning eller sponsing av nettstedet.

Kontaktinformasjon

Hvis du har noen tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte eller andre henvendelser, vennligst bruk kontaktskjemaet for å nå oss.