Immune System

Synonymer i vid forstand

medfødt immunforsvar, ervervet immunforsvar, endogent forsvarssystem, antistoffer, benmarg, thymus, milt, lymfeknuter, komplementssystem, monocytter, granulocytter, mastceller, makrofager, drapsceller, lymfeceller, lymfocytter, B-celler, T-celler, CD8 + celler, T-hjelperceller, dendritiske celler, lymfesystem

Definisjon

Immunsystemet er et system som er utviklet gjennom millioner av år for å beskytte mennesker mot patogener som f.eks bakterie, sopp, virus eller parasitter (f.eks. visse patogene ormer). I likhet med mennesket som helhet har også immunforsvaret utviklet seg i løpet av evolusjonen. Det skilles mellom det medfødte og det ervervede immunsystemet. Begge deler av immunforsvaret er forbundet med komplekse mekanismer, slik at en streng skille mellom de to delene vil være vanskelig og forenklet.

Klassifisering

Immunsystemet er en komplisert interaksjon mellom forskjellige organer, for eksempel thymus, milt, lymfe noder, vedlegg, beinmarg og hvitt blod celler. Immuncellene i immunsystemet dannes i disse organene eller "rekrutteres" for å bekjempe invaderende patogener. En enormt viktig oppnåelse av evolusjonen er fremveksten av et immunsystem “minne".

Dette betyr at inntrengende patogener kan elimineres raskere når de kommer inn i kroppen en gang til, fordi cellene "husker" dem. Kroppen kan i utgangspunktet beskytte seg mot inntrengning av patogen bakterier ved hjelp av ulike barrierer. En viktig komponent i immunforsvaret er (og blir ofte neglisjert) huden (forøvrig det største organet i kroppen).

Fordi huden er ganske sur (såkalt pH-verdi mellom 4. 0-6. 5), de fleste virus, bakterie, sopp og parasitter ikke kan trenge gjennom denne barrieren.

Det ligner på gamle bymurer som beskyttet innbyggerne mot angripere. Disse gamle bymurene hadde ofte et visst antall soldater som forsvarte dem. Huden har også sin egen hud bakterier, som takler det sure miljøet og også bidrar til å ødelegge inntrengere.

Når patogener kommer inn i kroppen via munn, når de til slutt mage syre, som er en veldig effektiv barriere mot patogener. Kroppen / immunsystemet prøver også med all sin styrke å frigjøre seg mekanisk fra patogenene først. I luftveiene sørger for eksempel små flimmerhår for at inntrengere blir transportert til utsiden.

Ved hoste og nysing blir også patogenene katapultert, for å si det sånn. Kroppen prøver derfor i utgangspunktet å forsvare seg på en veldig uspesifikk måte. I løpet av millioner av år har det imidlertid utviklet seg et system der det er spesielle celler for forsvaret mot virus, bakterie, parasitter eller til og med svulstceller. I det følgende beskrives det medfødte og det ervervede immunforsvaret til immunforsvaret.