Mineralkortikoider

Dannelse av mineralsk kortikoider: Blant hormoner syntetisert i zona glomerulosa er aldosteron og kortikosteron. Produksjonen for produksjon av disse hormoner is kolesterol via pregnenolon og progesteron. Gjennom ytterligere enzymatiske endringer (hydroksylering, oksidasjon) blir mineralkortikosteroider endelig produsert.

Kortikosteronet som dannes omdannes til aldosteron. Reseptoren er plassert intracellulært, det er ikke noe spesifikt transportprotein i blod. Regulering av mineralkortikosteroider: Aldosteronfrigivelse bestemmes av blod trykk og blodvolum via angiotensin 2 og ved blod nivåer natrium og kalium.

Angiotensin II er et vevshormon (peptidhormon) som frigjøres i renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Dette systemet tjener til å regulere blodtrykk så vel som vannet og elektrolytten balansere. Lavt blodvolum og lavt blodtrykkhøy kalium og lav natrium nivåer har en positiv effekt på aldosteronkonsentrasjonen.

I tillegg hypofysen ACTH og beta-adrenerge stoffer (adrenalin, noradrenalin) stimulere frigjøring av aldosteron. Dette hemmes av peptidhormonet atriopeptin i atriumet og dopamin. Hormonet aldosteron som en representant for mineralkortikoider er ansvarlig for væsken, natrium, kalium og syre-base balansere. Det har en økende effekt på blodvolum og blodtrykk.