katekolaminer

Introduksjon

Katekolaminer, eller katekolaminer, tilhører gruppen av hormoner med androgene effekter på sirkulasjonssystem. Katekolaminene er såkalte sympatomimetiske medikamenter, enten produsert av kroppen eller kunstig syntetiserte stoffer, og virker på alfa- og beta-reseptorene. Blant katekolaminene er

  • Adrenalin
  • noradrenalin
  • dopamin
  • Isoprenalin (legemiddel)
  • Dobutamin (legemiddel)
  • Dopeaxamine (legemiddel)

Biosyntese av katekolamin finner sted i binyrene og nervesystemet.

Først omdannes aminosyren tyrosin til levodopa ved hjelp av enzymet tyrosinhydroksylase. Dopa konverteres deretter til dopamin ved hjelp av aminosyren dekarboksylase. I neste trinn, dopamin blir omgjort til noradrenalin av dopaminhydroksylase.

I det siste trinnet omdanner noradrenalin-N-metyltransferase det til adrenalin. Katekolaminene brytes ned av renalasen. Katekolaminer brukes som medikamenter i form av adrenalin, noradrenalin og dobutamin.

Katekolaminer brukes utelukkende i nødsmedisin i tilfelle kardiopulmonal gjenoppliving, allergiske overreaksjoner og sjokk. De administreres vanligvis intravenøst. Overdosering (feil doseringsform) kan føre til hjerte angrep eller hjerneblødninger. Katekolaminer inkluderer adrenalin (adrenalin) og noradrenalin (noradrenalin), som er kjent som stress hormoner.