Andre viktige stoffer

Følgende er aktive stoffer (mikronæringsstoffer) som også utfører viktige oppgaver i kroppen: I tillegg til makronæringsstoffer (karbohydrater, proteiner, fett) og de velkjente vitale stoffene-vitaminer, mineraler, sporstoffer, essensielle fettsyrer, essensielle aminosyrer og bioaktive stoffer-det er mange forbindelser i matvarer som også utfører viktige vitaminlignende funksjoner i ... Andre viktige stoffer

Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): Interaksjoner

Det er moderate interaksjoner mellom silymarin og legemidler som metaboliseres (metaboliseres) i leveren via cytokrom P450 2C9. Samtidig bruk av silymarin og disse stoffene kan bremse nedbrytningen og øke effekten og bivirkningene. Videre er det interaksjoner mellom melketistel og glukuroniderte legemidler. I dette tilfellet er effekten av stoffene ... Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): Interaksjoner

Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): Sikkerhetsevaluering

Ingen bivirkninger er rapportert i kliniske intervensjonsstudier som er utført til dags dato. I dyreforsøk har oral inntak på maksimalt 2,500 til 5,000 mg/kg silymarin vist seg å være giftfri og symptomfri. Forsiktighet bør utvises i tilfeller av overfølsomhet overfor den aktive ingrediensen og andre planter av slekten Asteraceae (eller ... Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): Sikkerhetsevaluering

Winter Cherry (Withania Somnifera): Funksjoner

I ayurvedisk medisin brukes søvnbæret veldig ofte på grunn av dets mangfoldige effektivitet. Tradisjonelt brukes hovedsakelig bladene og røttene til den medisinske planten med det formål å fremme ro og klarhet i sinnet, samt å balansere kropp og sinn. I følge dette sies det at sovende bær har hukommelsesforbedrende, ... Winter Cherry (Withania Somnifera): Funksjoner

Winter Cherry (Withania Somnifera): Sikkerhetsvurdering

Fordi sleepberry har blitt brukt som medisinsk plante i ayurvedisk medisin i mer enn 3,000 år, er alvorlig toksisitet svært lite sannsynlig. Lave doser ble stort sett brukt i denne sammenhengen. Men også i forbindelse med kliniske intervensjonsstudier har det ikke oppstått noen bivirkninger, og ekstraktene fra blader og røtter som ble brukt tolererte godt ... Winter Cherry (Withania Somnifera): Sikkerhetsvurdering

Winter Cherry (Withania Somnifera): Forsyningssituasjon

I roten til sovende bær er omtrent 1.33% av withanolides og 0.13% -0.31% alkaloider tilstede. Til sammenligning øker konsentrasjonene av withanolides og alkaloider i bladene henholdsvis 1.8 ganger og 2.6 ganger. Ekstraktene som brukes i kosttilskudd er vanligvis standardisert til 1.5% withanolides. Det tyske føderale instituttet for risiko ... Winter Cherry (Withania Somnifera): Forsyningssituasjon