Sjokk: akutt sirkulasjonssvikt

Sjokk er en akutt sirkulasjonssvikt på grunn av en kritisk reduksjon i blodvolumet som sirkulerer i det vaskulære systemet. Mer presist er sjokk et misforhold mellom den vaskulære kapasiteten som trengs for å holde alle organer i funksjon og fyllingen av karene på grunn av forskjellige årsaker. En kraftig blødning, men også en plutselig utvidelse ... Sjokk: akutt sirkulasjonssvikt

Anestesifaser

Definisjon Den amerikanske anestesilegen Arthur Guedel etablerte i 1920 i studier om at anestesi består av forskjellige stadier. Disse kan skilles ved reflekser, pupillbredde, bevegelser, puls, respirasjonsdrift og bevissthet hos pasienten. Guedel observerte disse stadiene under eterbedøvelse, og de kan bare overføres til en ren gassbedøvelse og ikke til ... Anestesifaser

Trinn 3 | Anestesistadier

Trinn 3 Det tredje trinnet er toleransestadiet og ønsket tilstand under den kirurgiske prosedyren. Begynnelsen på dette stadiet er slutten på ufrivillige muskeltrekk. Cerebrum, midthjernen og også ryggmargen er nå fullstendig hemmet. Dette fører til tap eller sterk hemming av reflekser og muskeltonus. Den… Trinn 3 | Anestesistadier

anestetika

Generell anestesi (generell anestesi) er stoffer som vanligvis brukes før større operasjoner for å sikre at pasientene verken er bevisst eller har smerter under operasjonen, at reflekser slås av og at musklene er avslappet. I dag brukes vanligvis flere legemidler i kombinasjon for å oppnå best mulige resultater med så få bivirkninger ... anestetika

Bedøvelsesgass | Anestetika

Bedøvelsesgass Anestesigasser er anestetika som administreres via luftveiene og distribueres i blodet via lungene. Stoffene kan deles inn i to forskjellige grupper. På den ene siden stoffene som er gassformige ved romtemperatur, lystgass og xenon, og på den andre siden de såkalte flyktige ... Bedøvelsesgass | Anestetika

Hvilke bedøvelsesmidler brukes ved kortbedøvelse? | Anestetika

Hvilke bedøvelsesmidler brukes til kort bedøvelse? En koloskopi utføres vanligvis på en våken pasient, da prosedyren er ubehagelig, men ikke veldig smertefull. Vanligvis får pasientene et beroligende middel, for eksempel Dormicum (Midazolam). Dette får dem til å sove under undersøkelsen. Det er også mulig å utføre koloskopi under en kort… Hvilke bedøvelsesmidler brukes ved kortbedøvelse? | Anestetika

Bedøvelse for koloskopi | Anestetika

Anestesi for koloskopi En koloskopi utføres vanligvis på en våken pasient, da prosedyren er ubehagelig, men ikke veldig smertefull. Vanligvis får pasientene et beroligende middel, for eksempel Dormicum (Midazolam). Dette får dem til å sove under undersøkelsen. Det er også mulig å utføre koloskopi under kort bedøvelse. I dette tilfellet … Bedøvelse for koloskopi | Anestetika

Vedlikehold av anestesi | Anestetika

Vedlikehold av anestesi Anestesi opprettholdes vanligvis etter en balansert modell. Dette betyr at bedøvelsesgass og intravenøst ​​administrert medisin brukes i kombinasjon. Under visse omstendigheter kan rent intravenøst ​​vedlikehold være nødvendig, der medisinen administreres i eksakte doser via sprøytepumper. Et rent inhalert vedlikehold av anestesi er mulig ved ... Vedlikehold av anestesi | Anestetika

Prognose og profylakse av sjokket

Generell merknad Du er på undersiden "Prognose og profylakse for sjokk". Generell informasjon om dette emnet finner du på vår sjokk -side. Profylakse Hvis årsaken til sjokk er en skade eller kontakt med allergifremkallende stoffer, er det naturligvis vanskelig å forebygge. Pasienten selv kan imidlertid ikke bidra med noe i denne saken. Skånsom… Prognose og profylakse av sjokket

Bedøvelsesinduksjonen

Definisjon Anestesiinduksjon er prosessen med å forberede pasienten på anestesi, en kunstig indusert tilstand av bevisstløshet og smertefrihet. Disse forberedelsene følger en fast ordning. Bedøvelsesinduksjonen blir fulgt av fortsettelsen av bedøvelsen, hvor denne bevisstløshetstilstanden opprettholdes til operasjonen er fullført og pasienten kan våkne fra ... Bedøvelsesinduksjonen