Hørselsundersøkelse

Synoynmer i bredere forstand

Medisinsk: Audiometri hørselstest, hørselstap, plutselig døvhet, tinnitus engelsk:

Definiton hørselstest

If hørselstap eller det er mistanke om annen hørselsforstyrrelse, vil en ØNH-lege utføre en hørselstest. Under denne undersøkelsen utføres forskjellige tester for å bestemme skadens beliggenhet og omfang. Alle tester av hørselsundersøkelsen er smertefrie og krever kun pasientens samarbeid. Noen tester utføres med en enkel innstillingsgaffel og gir en grov orientering om den er ledende hørselstap (ledende hørselstap; stammer fra det ytre eller mellomøret) eller et sensorineural hørselstap (stammer fra begge det indre øret eller hørselsnerven).

Former for hørselstest Hørselstest

Det er i utgangspunktet forskjellige former for hørselstesting. Ofte brukte hørselstester er: Weber-test med stemmegaffel Rinne-test med stemmegaffel Lyd-audiometri Weber-test med stemmegaffel Her undersøker ØNH-spesialisten din hørsel med en enkel stemmegaffel som han holder midt i skull. De skull bein overfører vibrasjonene i tuninggaffelen til øret ditt.

Hvis du er helt frisk eller hvis du har det samme hørselstap i begge ørene vil du kjenne lyden i samme volum på begge sider. Hvis lyden oppfattes høyere i det ene øret, er det enten en lydledningsforstyrrelse på den siden eller en lydfølelsesforstyrrelse på den andre.

  • Weber eksperimenterer med stemmegaffelen
  • Gutter test med tuning gaffel
  • Lyd audiometri

Rennetest med stemmegaffelen Rennetesten består av to trinn.

ØNH-spesialisten vil først holde tuninggaffelen på mastoidprosessen bak øret ditt, og du vil høre lyden fra tuninggaffelen tydelig. Du oppfatter vibrasjonene gjennom beinet ditt, og det er derfor dette kalles beinledningstesting. Så snart du ikke lenger hører gaffelen og du forteller det ØNH-spesialisten, vil han holde gaffelen foran øret ditt uten å slå den igjen.

Personen med normal hørsel kan nå høre gaffelen igjen. Dette andre trinnet kalles luftledningstesting. Hvis du i det andre trinnet knapt skulle ha hørt tuninggaffelen foran øret eller ikke hørt det i det hele tatt, kan det være en lydledningsforstyrrelse (årsaken er i det ytre øret or mellomøret).

Hvis du ikke hørte innstillingsgaffelen foran eller bak øret når du satte den på, kan dette skyldes en lydforstyrrelsesforstyrrelse (årsaken er i det indre øret eller i hørselsnerven). Lyd audiometri Lyd audiometri brukes til å kontrollere hørselen din med elektroakustiske midler. Du setter hodetelefoner og hører forskjellige lyder etter hverandre.

I det øyeblikket du hører en lyd, signaliserer du dette ved å trykke på en knapp på en enhet. Toner med forskjellige frekvenser oppdages, som du bare kan høre. Etter testen vises en hørselskurve i et diagram der frekvensen (i Hertz, Hz) er tegnet på x-aksen og volumet (i desibel, dB) på en y-akse.

En standardkurve i samme diagram viser hørselsevnen til en normal hørselsperson. Hvis lyder bare oppfattes ved høye volumer, avviker deres hørselskurve oppover fra normkurven.