Kroppspletysmografi: Årsaker, prosedyre, betydning

What is the procedure for body plethysmography? An important advantage of whole-body plethysmopraphy over spirometry – another important variant of pulmonary function testing – is that it provides reliable results even in those patients who are less able to cooperate (such as children). This is because the measurement results do not depend on the air … Kroppspletysmografi: Årsaker, prosedyre, betydning

Holter Monitor: Årsaker, prosedyre, betydning

Long-term ECG: Procedure What do I need to consider with a long-term ECG? Long-term ECG: Evaluation The long-term ECG is usually a harmless examination. Sometimes only the areas where the electrodes were attached redden. The long-term ECG is therefore a good method for clarifying cardiac arrhythmias of any kind (especially seizure-like ones), but also the … Holter Monitor: Årsaker, prosedyre, betydning

SPECT: Hva det betyr

What is a SPECT? The SPECT examination is a diagnostic measure from the field of nuclear medicine. The abbreviation SPECT stands for Single Photon Emission Computed Tomography. This is an examination procedure that can be used to visualize the metabolic processes in various organs. The physician uses radioactive substances called tracers for this purpose. Special … SPECT: Hva det betyr

HCG (Human Chorionic Gonadotropin): Når skal det måles

What is HCG? HCG is a hormone produced by the placenta during pregnancy. It is used to maintain the corpus luteum. This produces the hormones progesterone and estrogens and prevents menstrual bleeding and rejection of the unborn child. The determination of HCG is therefore used to detect pregnancy (pregnancy test). When is the HCG value … HCG (Human Chorionic Gonadotropin): Når skal det måles

Koloskopi: Årsaker, prosess og risiko

What is a colonoscopy? Colonoscopy is a frequently performed examination in internal medicine, during which the physician examines the inside of the intestine. A distinction is made between small bowel endoscopy (enteroscopy) and large bowel endoscopy (colonoscopy). Endoscopic examination of the rectum alone (rectoscopy) is also possible. Further information: Rectoscopy You can read about how … Koloskopi: Årsaker, prosess og risiko

MR (cervical spine): årsaker, prosess, betydning

MR cervikal ryggrad: når er undersøkelsen nødvendig? Ulike sykdommer og skader i nakkesøylen kan oppdages eller utelukkes ved hjelp av en MR. Disse inkluderer for eksempel skiveprolaps i området av cervical ryggraden Betennelse i ryggmargen (f.eks multippel sklerose og transversal myelitt) Inflammatoriske sykdommer i … MR (cervical spine): årsaker, prosess, betydning

U10-sjekk: Tidspunkt, prosedyre og betydning

Hva er U10 eksamen? U10-undersøkelsen er en forebyggende kontroll for barn i grunnskolealder. Det skal foregå mellom syv og åtte år. Spesiell oppmerksomhet rettes mot utviklings- og atferdsforstyrrelser, som ofte først viser seg etter at barn begynner på skolen: oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) Lesing og staving … U10-sjekk: Tidspunkt, prosedyre og betydning

Blodsamling: Slik fungerer det

Hva er en blodprøve? Ved en blodprøve tar en lege eller spesialist blod fra blodåresystemet for undersøkelse. Nøye oppmerksomhet rettes mot bakteriefrie (aseptiske) forhold for å minimere risikoen for infeksjon av stikkstedet. Kapillær blodprøvetaking Venøs blodprøvetaking Venøs blodprøvetaking er standardprosedyren for å få ... Blodsamling: Slik fungerer det