ferritin

Hva er ferritin?

Ferritin er et stort proteinmolekyl som kan lagre jern. Det er det viktigste jernlageret i kroppen. Hvert ferritinmolekyl kan lagre rundt 4000 jernmolekyler. Ferritinet lastet med tungmetallet befinner seg inne i cellene.

Ferritinnivået er den viktigste målingen for å få et inntrykk av jernmetabolismen. Ferritinnivået gjør det mulig å trekke konklusjoner om hvorvidt jernlagrene er tomme og pasienten har jernmangel.

I hvilke tilfeller bestemmes ferritin?

Ferritin bestemmes i:

  • Mistanke om jernmangel
  • Mistanke om jernoverskudd (for mye jern i kroppen)
  • Kontroll av en terapi med jernpreparater

Ferritin bestemmes i serum eller plasma. Følgende standardverdier gjelder for barn, ungdom og voksne:

ALDER STANDARDVERDIER

0 til 14 dager

90 – 628 µg/l

15 dager til 2 måneder

144 – 399 µg/l

3 måneder

87 – 430 µg/l

4 til 5 måneder

37 – 223 µg/l

6 til 7 måneder

19 – 142 µg/l

8 til 10 måneder

14 – 103 µg/l

11 måneder til 2 år

1 – 199 µg/l

3 til 15 år

9 – 159 µg/l

16 til 18 år

hann: 12 – 178 µg/l

hunn: 10 – 163 µg/l

19 til 50 år

hann: 9 – 437 µg/l

hunn: 9 – 145 µg/l

fra 51 år

hann: 9 – 437 µg/l

Verdien avhenger av målemetoden. Derfor er verdiene kun en grov veiledning.

I hvilke tilfeller er ferritinverdien for lav?

En for lav ferritinverdi indikerer jernmangel. Dette kan være forårsaket av:

  • Sykdommer som fører til redusert absorpsjon av jern (jernabsorpsjonsforstyrrelse, som sprue eller Crohns sykdom)
  • ubalansert kosthold eller underernæring (i alkoholisme så vel som vegansk kosthold)
  • økt behov for jern (graviditet, amming, vekstfase)
  • Transferrinmangel, for eksempel ved visse nyresykdommer (nefrotisk syndrom), proteintapsyndrom (eksudativ enteropati), alvorlige brannskader

Pasienter som må gjennomgå regelmessig blodrensing (hemodialyse) er spesielt utsatt for jerntap. Mengden ferritin er alltid lavere i dem enn i en sunn sammenligningsgruppe.

I hvilke tilfeller er ferritinverdien for høy?

Ferritinverdien kan være for høy i:

  • Overbelastning av jern (hemokromatose)
  • Forstyrrelser i jernutnyttelsen, som anemi på grunn av folsyremangel, anemi på grunn av vitamin B12-mangel, hemoglobinopatier (sykdommer der dannelsen av rødt blodpigment er forstyrret) eller porfyri (metabolske sykdommer forbundet med forstyrrelse i dannelsen av det røde blodet) pigment hem)

Som en representant for akuttfaseproteinene øker ferritin generelt under betennelse, infeksjon og vevsskade.