Rosenrot (Rhodiola Rosea): Interaksjoner

In vitro-studier viser at bestanddeler av roserot ekstrakt har hemmende effekter på forskjellige enzymaktiviteter (f.eks. CYP3A4, CYP19). CYP3A4 brukes til å metabolisere (metabolisere) narkotika og CYP19 katalyserer østrogensyntese. Interaksjoner med narkotika og mat er mulig, men har hittil ikke blitt observert i dyreforsøk. Derfor, på grunn av mangel på data, interaksjoner er kjent.