Svoveldioksid

Produkter Svoveldioksid er kommersielt tilgjengelig som flytende gass i komprimerte gassflasker. Struktur og egenskaper Svoveldioksid (SO2, 64.1 g/mol) eksisterer som en fargeløs gass med en karakteristisk skarp og irriterende svovellukt som er løselig i vann. Kokepunktet er -10 ° C. Svoveldioksid er ikke brennbart og er tyngre enn luft. … Les mer