Fosfatidylserin: sikkerhetsvurdering

Forskere demonstrerte i flere studier at et daglig inntak av 300 mg fosfatidylserin (PS) fra bovin cortex ble tolerert av pasienter. I tillegg evaluerte en klinisk studie human toleranse for fosfatidylserin fra soya.

Forskerne beskrev et inntak av 200 mg soyafosfatidylserin tre ganger daglig som trygt hos eldre personer. Ytterligere studier viste at ingen bivirkninger var assosiert med et inntak av 300 mg fosfatidylserin daglig i 15 uker.

Den norske vitenskapelige komiteen for mattrygghet (VKM) evaluerte sikkerheten ved inntak av L-serin, et acetylert derivat av N-acetyl-serin og fosfatidyl-serin, basert på flere studier. Bivirkninger, som milde histopatologiske forandringer, var tydelige i en dyrestudie i doser 3,400 mg / kg kroppsvekt / dag. Denne verdien tilsvarer 1,666 mg / kg kroppsvekt PS. Med tanke på dette kunne en inntaksverdi (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) bestemmes som ingen bivirkninger ble observert fra inntaket. Dette utgjør 1,029 mg / kg kroppsvekt / dag PS.

Det konkluderte VKM med skadevirkninger er svært usannsynlig ved inntak av L-serin på opptil 1,750 mg daglig hos voksne (≥ 18 år) og opptil 1,500 mg hos unge voksne (14-18 år).