U2-eksamen: Tidspunkt, prosedyre og betydning

Hva er U2 eksamen?

U2-undersøkelsen er den andre av totalt tolv forebyggende undersøkelser i barndommen. Her sjekker legen barnets nervesystem og organfunksjoner. Den såkalte nyfødtscreeningen, som inngår i U2-undersøkelsen, er også spesielt viktig: barnelegen tester babyen for ulike medfødte stoffskifte- og hormonforstyrrelser. U2-undersøkelsen utføres mellom tredje og tiende levedag.

Først lytter legen til barnets tarm, hjerte og lunger med et stetoskop. Å sjekke hjertelydene er spesielt viktig for å oppdage medfødte hjertefeil som kan kreve rask behandling. Som ved enhver U-undersøkelse måles også den nyfødtes vekt, kroppslengde og hodeomkrets og føres i det gule screeningsheftet. I tillegg får barnet en dråpe vitamin K for blodpropp – som ved U1-undersøkelsen.

En spesielt viktig del av U2-undersøkelsen er nyfødtscreeningen. Legen tar blod enten fra en vene på baksiden av hånden eller fra hælen på barnet, som testes i laboratoriet for ulike medfødte stoffskiftefeil og hormonelle forstyrrelser:

  • Adrenogenital syndrom (forstyrrelse i produksjonen av steroidhormon på grunn av defekt i binyrene).
  • Hypotyreose (underaktiv skjoldbruskkjertel)
  • Karnitinmetabolismedefekter (feil i fettsyremetabolismen)
  • MCAD-mangel (defekt i energiproduksjon fra fettsyrer)
  • LCHAD, VLCAD-mangel (defekt i metabolismen av langkjedede fettsyrer)
  • Biotinidasemangel (defekt i metabolismen av vitamin biotin)
  • Galaktosemi (defekt i utnyttelsen av laktose)
  • cystisk fibrose
  • alvorlig kombinert immunsvikt (SCID)

Hva er betydningen av U2-eksamen?