Otosklerose: Diagnostiske tester

Det obligatoriske diagnostisk medisinsk utstyr.

  • Otoskopi (øreundersøkelse) [vanligvis ikke bemerkelsesverdig, kan være i stand til å oppdage gjennom trommehinnen det aktive rødlige fokuset på otosklerose (som et såkalt Schwartz-tegn; hyperemi (økt blod flyt) av odden (anatomisk struktur i trommehulen i mellomøret)].
  • Tone-audiometri - testing av hørsel med måling av volumer av forskjellige høye toner som bare forårsaker hørselsfølelse [hørselstap i frekvensområdet 1,000 og 4,000 Hz (Carhat depresjon)]
  • Gellé-test - test for bevegeligheten til beinbenene [testresultat: negativt, dvs. i impedans-testen kan stapedius-refleksen ikke utløses].

Valgfritt diagnostisk medisinsk utstyr - avhengig av resultatene av medisinsk historie, fysisk undersøkelse, laboratoriediagnostikk og obligatorisk diagnostisk medisinsk utstyr - for differensialdiagnostisk avklaring.