Sykefravær | Symptomer og smerter på en frossen skulder

Sykefravær

Avhengig av den enkelte sak, bestemmer legen om og hvor lenge en sykmelding er nødvendig på grunn av en frossen skulder. Dette avhenger sterkt av hvor mye fysisk belastning vedkommende faktisk blir utsatt for i sitt yrkesliv. Pasienten må også avskrives syk i løpet av et lengre døgnrehabiliteringstiltak, siden tilsvarende rehabiliteringsklinikker vanligvis tilbyr et heldagsprogram bestående av ulike terapitiltak. Selv etter et rehabiliteringstiltak er det mulig at pasienten vil fortsette å kreve fysioterapi i noen uker, i det minste på poliklinisk basis, og ikke vil kunne jobbe heltid.