Duffy-system | Blodgrupper

Duffy -system Duffy -faktoren til blodgruppene er et antigen og samtidig en reseptor for Plasmodium vivax. Dette er årsaken til malariasykdom. Personer som ikke utvikler Duffy -faktor er derfor resistente mot malaria. Ellers har Duffy -systemet ingen ytterligere viktig betydning. Oppsummering Bestemmelsen av ... Duffy-system | Blodgrupper

Blodgrupper

Synonymer Blood, blood group, blood types English: blood group Definition Begrepet “blodgrupper” beskriver forskjellige sammensetninger av glykolipider eller proteiner på overflaten av de røde blodlegemene (erytrocytter). Disse overflateproteinene fungerer som antigener. Av denne grunn blir ikke-kompatibelt fremmed blod anerkjent som fremmed under transfusjon og fører til dannelse av såkalt ... Blodgrupper

Rhesus-systemet | Blodgrupper

Rhesus -system Akkurat som AB0 -systemet med blodgrupper, er Rhesus -systemet et av de viktigste blodgruppesystemene i dag. Dette er antistoffer mot blodkomponenter. Navnet kommer fra eksperimenter med rhesusaper, der rhesusfaktoren ble oppdaget i 1937 av Karl Landsteiner. På grunn av den allerede eksisterende A… Rhesus-systemet | Blodgrupper

autoantistoffer

Hva er autoantistoffer? Kroppens eget forsvarssystem produserer kontinuerlig de såkalte antistoffene, små proteiner som støtter immuncellene i deres forsvar mot patogener og kreftceller. Dessverre er dette systemet ikke ufeilbarlig, og noen mennesker produserer antistoffer som får våre egne kroppsceller til å føle seg fremmed og truende. Dette fører til immunceller ... autoantistoffer

Blodsukker

Synonymer engelsk: blodsukker Blodsukkernivå Blodsukkerverdi Blodsukker Plasmaglukose Definisjon Begrepet blodsukker refererer til konsentrasjonen av sukkerglukosen i blodplasmaet. Denne verdien er angitt i enhetene mmol/l eller mg/dl. Glukose spiller en av de viktigste rollene i menneskelig energiforsyning, både ... Blodsukker

Blodkoagulasjon

Innledning Blod er ansvarlig i kroppen vår for blant annet utveksling og transport av oksygen, tilførsel av næringsstoffer til vev og organer og overføring av varme. Den sirkulerer konstant gjennom kroppen. Siden det er flytende, må det være en måte å stoppe blodstrømmen på stedet ... Blodkoagulasjon

Påvirkning av medisiner på blodkoagulasjon | Blodkoagulasjon

Påvirkning av medisiner på blodkoagulering Blodpropp kan påvirkes av ulike legemidler. Først og fremst er det to store grupper med medisiner som brukes spesielt for å påvirke koagulering. På den ene siden er det antikoagulantia. De kalles også antikoagulantia. Disse inkluderer vitamin K -antagonister (Marcumar®), aspirin og hepariner. De forsinker ... Påvirkning av medisiner på blodkoagulasjon | Blodkoagulasjon

Funksjoner av blodet

Innledning Hver person har omtrent 4-6 liter blod som strømmer gjennom venene. Dette tilsvarer omtrent 8% av kroppsvekten. Blodet består av forskjellige proporsjoner, som alle tar på seg forskjellige oppgaver i kroppen. For eksempel spiller komponentene en viktig rolle i transporten av næringsstoffer og oksygen, men også for ... Funksjoner av blodet

Oppgaver av de hvite blodlegemer | Funksjoner av blodet

De hvite blodcellenes oppgaver De hvite blodlegemene (leukocytter) tjener immunforsvaret. De er viktige i forsvaret mot patogener og også i utviklingen av allergier og autoimmune sykdommer. Det er mange undergrupper av leukocytter. Den første undergruppen er de nøytrofile granulocyttene med omtrent 60%. De er i stand til å gjenkjenne og ... Oppgaver av de hvite blodlegemer | Funksjoner av blodet