Kolin: Sikkerhetsvurdering

American Institute of Medicine (IoM) etablerte et inntak på 7.5 g kolin / dag som det laveste evaluerte inntaket som ga en negativ effekt (LOAEL), og på dette grunnlag, samt å ta hensyn til en sikkerhetsfaktor og avrunding, etablert et såkalt Tolerable Upper Intake Level (UL). Denne UL reflekterer den sikre maksimale mengden kolin som ikke forårsaker noe skadevirkninger når den konsumeres daglig.
Den europeiske myndigheten for mattrygghet (EFSA) vedtok innholdet i denne publikasjonen og supplerte dem med resultatene fra Wang et al. studere.

Maksimalt trygt daglig inntak for kolin for voksne er 3.5 g. Det maksimale trygge daglige inntaket for kolin er 8.75 ganger det tilstrekkelige inntaksnivået av kolin (EFSA), som kan betraktes som europeiske retningslinjer.

Denne verdien gjelder voksne kvinner, gravide, ammende kvinner og menn (> 19 år). For ungdommer og unge voksne (14-18 år) gjelder en UL på 3 g / dag.

I følge IoM er de mulige bivirkningene av kolindose overdreven kroppslukt, svette og salivasjon samt hypotensive effekter. I tillegg, i individuelle studier, høye doser kolin magnesium trisalicylat har vært assosiert med bivirkningene av mild hepatotoksisitet (leveren toksisitet) så vel som tinnitus (ringer i ørene) og kløe (kløe).
Basert på studien deres, Wang et al. foreslo en sammenheng av "forhøyet" kolininntak, antagelig over tarmene absorpsjon kapasitet, med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. De undersøkte dette problemet ved å se på sammenhengen mellom plasmakolin og trimetylamin N-oksid (TMAO) konsentrasjoner og kardiovaskulær hjerte sykdomsrisiko.
Det er sannsynlig at uabsorbert kolin er tilgjengelig for nedbrytning av mikroorganismer, til trimetylamin. Trimetylamin metaboliseres i leveren til trimetylamin N-oksid. Trimetylamin har vist seg å fremme aterosklerose (arteriosklerose) hos dyr. I tillegg antas trimetylamin å være assosiert med depresjon, nevrologiske symptomer, teratogene effekter så vel som dannelsen av kreftfremkallende N-nitrosodimetylamin hos mennesker.

Spesiell forsiktighet bør også utvises hos personer som lider av trimetylaminuri, nyre- eller leversykdom, depresjoneller Parkinsons sykdom, da de kan reagere med bivirkninger selv i mengder kolin som er lik det trygge daglige maksimumet.